Vì sao chậm phân bố 95 ngàn tỷ VND tiến hành 3 chương trình chỉ tiêu quốc gia? – Sinh trắc vân tay Infolife

Sáng 13/5, UBTV Quốc hội (UBTVQH) coi xét việc dự kiến phương án phân bố vốn ngân sách trung ương tuổi 2021 – 2025 và năm năm 2022 cho những bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiến hành 3 chương trình chỉ tiêu quốc gia (CTMTQG).

Chậm phân bố gây lãng phí nguồn lực quốc gia

Theo Tờ trình, Chính phủ trình UBTVQH phân bố 100 ngàn tỷ VND vốn đầu tư công trung hạn tuổi 2021-2025 cho những bộ, ngành, địa phương để tiến hành 3 CTMTQG: CTMTQG phát triển tài chính – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; CTMTQG giảm nghèo vững chắc và vững chắc và CTMTQG xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên lời khuyên phân bố 95 ngàn tỷ VND, chưa phân bố 5 ngàn tỷ VND so với một trong số những nhiệm vụ, đề án, chương trình chuyên đề chưa được phê duyệt.

Qua thẩm tra, Ủy ban Tài chính – Ngân sách (UBTCNS) cơ bản tán đồng với Tờ trình của Chính phủ, tuy nhiên cho rằng, quyết nghị số 40 giao Chính phủ trình UBTVQH trước ngày 1/3/năm 2022, tới ngày 19/4/năm 2022 Chính phủ mới có Tờ trình là quá chậm so với thời gian quy định.

Vì sao chậm phân bổ 95 nghìn tỷ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia? -0
Chủ nhiệm UBTCNS Nguyễn Phú Cường trình diễn trình báo tại phiên họp.

“Sự muộn mằn này làm tác động tới việc tiến hành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của những CTMTQG, đặc thù sắp xếp kế hoạch vốn sau gần 1,5 năm chưa được phân bố ví dụ tới các bộ, ngành, địa phương gây lãng phí nguồn lực của quốc gia”, Chủ nhiệm UBTCNS Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh và lời khuyên Chính phủ trình báo làm rõ vốn dĩ nhân và trách nhiệm của những bộ, ngành trong việc chậm khai triển các quyết nghị của Quốc hội. 

Về các nội dung ví dụ, Chính phủ dự kiến phân bố hơn 47,057 ngàn tỷ VND cho những địa phương tiến hành CTMTQG phát triển tài chính – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và phân bố hơn 2,942 ngàn tỷ VND cho những bộ, cơ quan Trung ương. UBTCNS thấy rằng, Chính phủ chưa trình báo, thuyết minh, làm rõ về việc cần yếu, đặc thù của từng nhiệm vụ, cũng giống như các vốn dĩ tắc, tiêu chuẩn ví dụ. Trong khi việc phân bố cho những nhiệm vụ này sẽ làm giảm nguồn lực tương trợ trực tiếp cho những đối tượng người dùng thụ hưởng của Chương trình; 1 trong số những nội dung thuộc nhiệm vụ thường xuyên, hằng năm của những bộ, ngành nhưng vẫn sắp xếp vốn từ CTMTQG là chưa thực sự thích hợp.

Do đó, UBTCNS lời khuyên Chính phủ thuyết minh, làm rõ tiêu chuẩn, căn cứ sắp xếp vốn để tiến hành các nhiệm vụ này; chỉ sắp xếp vốn cho những nhiệm vụ thực sự cần yếu, phục vụ trực tiếp cho quản lí, tiến hành Chương trình.

Vì sao chậm phân bổ 95 nghìn tỷ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia? -0
Phó chủ toạ Quốc hội Nguyễn Đức Hải quản lí thảo luận.

so với CTMTQG giảm nghèo vững chắc và vững chắc (18 ngàn tỷ VND), Chính phủ dự kiến phân bố cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 96 tỷ VND để xây dựng hạ tầng dữ liệu quốc gia về lao động và đầu tư hạ tầng hạ tầng, trang vũ trang technology thông tin. Tuy nhiên, hồ hết chủ ý trong UBTCNS lời khuyên suy xét vì việc phân bố vốn cần tập trung nguồn lực cho những địa phương và đảm bảo đúng vốn dĩ tắc “Đầu tư có trọng tâm, trọng tâm và vững chắc và vững chắc, trọng tâm là các huyện nghèo, xã đặc thù khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo…”

Chính phủ dự kiến sắp xếp hơn 17,904 ngàn tỷ VND cho những địa phương để tiến hành các nội dung thuộc dự án 1 (tự khắc phục và xử lý tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất chế tạo, nước sinh hoạt) và dự án 4 (Đầu tư hạ tầng hạ tầng cần yếu, phục vụ chế tạo, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc). Tuy nhiên, Chính phủ chưa làm rõ vốn dĩ nhân chỉ tập trung sắp xếp cho dự án 1 và dự án 4 mà ko dành nguồn để sắp xếp so với dự án 2 và 3, 5, 6 và 7 của Chương trình (trong khi đưa ra quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức xác định điểm số của những dự án này).

Sẽ trình báo Quốc hội giám sát năm 2023

Về phân bố vốn ngân sách Trung ương năm năm 2022, Chính phủ thấy rằng, tổng nguồn ngân sách năm năm 2022 của 3 CTMTQG là 34,049 ngàn tỷ VND, lời khuyên chỉ phân bố 33,384 ngàn tỷ VND, còn lại 665 tỷ VND giao Chính phủ đưa ra quyết định. hồ hết chủ ý UBTCNS tán đồng với phương án phân bố vốn Chính phủ trình, tuy nhiên lời khuyên Chính phủ xây dựng phương án phân bố 665 tỷ VND và trình báo UBTVQH coi xét, đưa ra quyết định theo đúng quy định tại quyết nghị của Quốc hội.

Vì sao chậm phân bổ 95 nghìn tỷ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia? -0
chủ toạ Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Qua thảo luận, UBTVQH lời khuyên Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm và làm rõ vốn dĩ nhân khách quan, chủ quan vì sao chậm phân bố vốn cho 3 CTMTQG, đồng thời UBTVQH sẽ trình báo Quốc hội bổ sung update nội dung này vào chương trình giám sát năm 2023.

“lời khuyên Chính phủ nghiêm túc trong việc này, Review, phân tích làm rõ vốn dĩ nhân là ở đâu, do ai?”, chủ toạ Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh và lời khuyên các bộ, ngành, địa phương cần quán diệt trừ ý thức trách nhiệm của tôi so với việc tiến hành 3 CTMTQG có ý nghĩa quan yếu này. “giờ chậm rồi, chúng ta phải làm nhanh, nhưng làm nhanh cũng phải đúng, đúng vốn dĩ tắc, tiêu chuẩn, tiêu chuẩn mà Quốc hội đưa ra”, chủ toạ Quốc hội nêu rõ, lời khuyên Chính phủ soát thật kỹ, tuyệt đối phân bố theo quyết nghị của Quốc hội và những lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phát hành.

UBTVQH thống nhất chủ trương phân bố vốn ngân sách Trung ương tuổi 2021 – 2025 và năm năm 2022 tiến hành 3 CTMTQG, tuy nhiên lời khuyên Chính phủ tiếp thu chủ ý chủ toạ Quốc hội, chủ ý của UBTVQH, hoàn trả thiện phương án phân bố vốn. Việc phân bố vốn phải tuân thủ ĐK, trật tự ưu tiên trong quy định của Luật Đầu tư công và ngân sách quốc gia, quyết nghị của UBTVQH, các quyết nghị của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư đảm bảo có trọng tâm, trọng tâm, ko phân tán, dàn trải, đảm bảo hiệu suất cao chi tiêu và sử dụng vốn…

chủ toạ Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu UBTCNS kết hợp cơ quan chủ trì của Chính phủ soát kỹ lưỡng, có trình báo thuyết phục gửi lại UBTVQH kèm dự thảo quyết nghị để UBTVQH đưa ra quyết định đồng ý hay chưa đồng ý phát hành quyết nghị theo quy định.

xem thêm từ: cand.com.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418