trưng thu ra quyết định điều động công chức ko đúng quy định – Sinh trắc vân tay Infolife

Ngày 11/5, chủ toạ UBND tỉnh tỉnh đồng nai đã phát hành Kết luận nội dung cáo giác so với ông Lê Văn Danh, Phó trưởng phòng ban, Ban quản lí các Khu công nghiệp (BQL các KCN) tỉnh đồng nai. Theo đó, Kết luận nêu rõ, ông Lê Văn Danh đã điều động công chức chưa đúng quy định pháp luật trong trật tự tiến hành nhiệm vụ, công vụ…

ví dụ, kết luật của chủ toạ UBND tỉnh xác định nội dung công dân cáo giác ông Lê Văn Danh, Phó trưởng BQL các KCN tỉnh đồng nai ký phát hành 3 ra quyết định trong ngày 14/6/2021 về việc điều động công chức trái với quy định, điều động công chức ko phù tương thích với chuyên môn chuyên môn, vị trí việc làm được UBND tỉnh tỉnh đồng nai phê duyệt ngày 18/3/2019 là đúng sự thực.

Thu hồi quyết định điều động công chức không đúng quy định -0
Một KCN trực thuộc BQL các KCN tỉnh đồng nai.

Ông Lê Văn Danh cũng đã ký ra quyết định về việc điều động công chức so với bà Trần Thị Đức  ko đúng với chuyên môn mô tả công việc và khuông kỹ năng vị trí việc làm của  BQL các KCN ko đúng trình tự, giấy tờ thủ tục theo quy định tại Nghị định 138 của Chính. thời khắc ký ra quyết định ông Lê Văn Danh là Phó trưởng phòng ban, đồng thời phụ trách quản lí hoạt động và sinh hoạt của BQL các KCN tỉnh đồng nai thành thử việc ký và phát hành ra quyết định điều động công chức nói trên là chưa đảm bảo quy định của pháp luật. Trách nhiệm thuộc về ông Lê Văn Danh và các tập thể cá nhân liên quan.

Do đó chủ toạ UBND tỉnh tỉnh đồng nai yêu cầu BQL các KCN tỉnh đồng nai trưng thu ra quyết định điều động công chức chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật, xếp đặt công chức tương thích vị trí chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định. chủ toạ UBND tỉnh tỉnh đồng nai cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan trong việc cố vấn thống nhất phát hành ra quyết định điều động công chức chưa tương thích, tiến hành kiểm điểm và xử lý theo quy định.

tìm hiểu thêm từ: cand.com.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418