Tiếp tục tăng cường tiếng Việt cho học trò dân tộc thiểu số – Sinh trắc vân tay Infolife

Về nội dung này, Bộ GDandamp;ĐT cho thấy: Ngày 26/12/2018, Bộ phát hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục phổ thông 2018). Theo đó, ở cấp tiểu học, nhất là lớp 1 và lớp 2, tiếng Việt được tăng cường để tạo nền tảng cơ bản về kỹ năng ngữ điệu. rõ ràng lớp 1 tăng 70 tiết, lớp 2 tăng 35 tiết so với Chương trình giáo dục phổ thông trước đây. Mặt khác, kim chỉ nan của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nêu rõ: “Giáo dục ngữ điệu được tiến hành ở toàn bộ môn học và sinh hoạt giáo dục”. Do đó, kỹ năng tiếng Việt ko chỉ có được hình thành ở môn Tiếng Việt và môn Ngữ văn, mà còn được phát triển từ các môn học, sinh hoạt giáo dục khác.

Để lãnh đạo tiến hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GDandamp;ĐT đã phát hành Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 7/6/2021 và Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc chỉ dẫn xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục của phòng trường. Theo đó, các nhà trường vẹn tròn chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục phục vụ yêu cầu yêu cầu nhiệm vụ niên học, sườn kế hoạch thời gian niên học, phù thích hợp với thực tế của địa phương và ĐK tiến hành của phòng trường.

Việc tăng cường tiếng Việt cho học trò dân tộc thiểu số luôn được Bộ GDandamp;ĐT để tâm. Ngày 2/6/2016, Bộ đã tham vấn Thủ tướng Chính phủ phát hành ra quyết định số 1008/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học trò tiểu học vùng dân tộc thiểu số thời đoạn 2016 – 2020, kim chỉ nan tới 2025”. Theo đó tiến hành nhiều giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học trò như: Dạy học tăng thời lượng, sẵn sàng tiếng Việt cho trẻ trước tuổi tới trường, xây dựng môi trường tự nhiên xúc tiếp tiếng Việt, lồng ghép tăng cường tiếng Việt trong số sinh hoạt giáo dục.

Năm 2020, Bộ GDandamp;ĐT đã tổng kết thời đoạn 1 và phát hành ra quyết định số 5006/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021 về Kế hoạch thời đoạn 2 tiến hành Đề án nhằm mục tiêu tiếp tục tiến hành các giải pháp tăng cường tiếng Việt giúp học trò dân tộc thiểu số tiếp thu trí thức và kỹ năng thuận tiện hơn.xem thêm từ: giaoducthoidai.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418