Tăng cường tính dân chủ, pháp quyền, chủ động trong sinh hoạt Quốc hội – Sinh trắc vân tay Infolife

Việc sửa đổi, bổ sung update Nội quy nhằm mục đích thiết chế hóa chủ trương của Đảng tại quyết nghị Đại hội XIII của Đảng; bám sát chủ kiến lãnh đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trừng trị tại Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 về kim chỉ nan Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Chương trình hành động khai triển quyết nghị Đại hội XIII của Đảng.

Việc sửa đổi, bổ sung update nhằm mục đích hoàn trả thiện các quy định liên quan tới kỳ họp Quốc hội theo hướng quy định ví dụ những trật tự, giấy tờ thủ tục tại kỳ họp chưa được quy định tại các luật chuyên ngành; còn những trật tự, giấy tờ thủ tục về các vấn đề ví dụ đã được quy định tại các luật chuyên ngành thì chỉ dẫn chiếu tại dự thảo quyết nghị; sửa đổi, bổ sung update ví dụ hóa những vấn đề về tăng cấp, thay đổi công việc sẵn sàng, tiến hành kỳ họp, về trật tự, giấy tờ thủ tục coi xét, đưa ra quyết định các nội dung tại kỳ họp đã được thực tiễn kiểm nghiệm chứng tỏ là đúng đắn và tương thích trong việc tổ chức kỳ họp (cả thường lệ và bất thường) nhằm mục đích tăng cao unique, hiệu suất cao kỳ họp; vừa lòng yêu cầu kịp thời hơn yêu cầu thực tiễn…

Dự thảo Nội quy về cơ bản có bố cục tương tự Nội quy hiện hành, gồm 3 chương với 62 điều.

Qua tổng kết, Reviews việc khai triển Nội quy năm 2015, UBTV Quốc hội nhận thấy, về cơ bản Nội quy vẫn còn đấy nhiều quy định đang phát huy hiệu suất cao.

Trên cơ sở vật chất thực tiễn khai triển và quán diệt trừ chủ kiến, chỉ tiêu sửa đổi, bổ sung update Nội quy, UBTV Quốc hội khuyến cáo 25 vấn đề mới để sửa đổi, bổ sung update Nội quy năm 2015 (ví dụ bổ sung update 6 điều, sửa đổi 43 điều và kế thừa cựu văn 13 điều như quy định hiện hành) nên yêu cầu hình thức văn bản là quyết nghị phát hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) để dễ theo dõi.

trình diễn trình báo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho thấy, túc trực Ủy ban Pháp luật tán thành sự cấp thiết sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội; tán thành với các chỉ tiêu, chủ kiến xây dựng dự thảo quyết nghị được nêu trong Tờ trình.

túc trực Ủy ban Pháp luật yêu cầu bổ sung update và nhấn mạnh việc phát hành Nội quy kỳ họp (sửa đổi) lần này phải đảm bảo tăng cường tính dân chủ, pháp quyền, tính chủ động trong sinh hoạt của Quốc hội, tăng cường tính tranh luận trong số phiên họp, cuộc họp; phát huy trí tuệ, ý thức thay đổi phát kiến của đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan.

tuồng như, đảm bảo các trật tự, giấy tờ thủ tục thao tác của Quốc hội tại kỳ họp được xây dựng khoa học, ngặt nghèo, logic, sát thực tiễn, khả thi, có tính giỏi cao; tăng cường tính công khai sáng tỏ, sáng tỏ trong số sinh hoạt của Quốc hội tại kỳ họp; đưa sinh hoạt của Quốc hội càng ngày càng gắn bó, thân thiết với quần chúng. Về thời gian phát biểu của đại biểu tại phiên họp toàn thể, túc trực Ủy ban Pháp luật tán thành với việc giữ quy định hiện hành là ko thật 7 phút nhằm mục đích tạo ĐK cho đại biểu Quốc hội chủ động trong việc sẵn sàng nội dung phát biểu, có đủ thời gian để phân tích, trình diễn lý lẽ bảo vệ chủ kiến của tớ.

tuồng như, có chủ kiến yêu cầu sửa đổi quy định thời gian phát biểu là 5 phút sẽ giúp sức mỗi phiên họp có nhiều đại biểu Quốc hội được phát biểu hơn.

Tăng cường tính dân chủ, pháp quyền, chủ động trong hoạt động Quốc hội -0

toàn bộ chủ kiến trong túc trực Ủy ban Pháp luật tán thành với quy định trong trật tự quản lí thảo luận tại hội trường, Chủ tọa vẹn tròn có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian phát biểu của đại biểu Quốc hội để đảm bảo unique, hiệu suất cao thảo luận cũng như để sở hữu nhiều đại biểu hơn được tham gia thảo luận. Tuy nhiên, yêu cầu làm rõ và quy định ví dụ các trường hợp Chủ tọa có quyền đưa ra quyết định kéo dãn dài hoặc rút ngắn thời gian phát biểu (ko quy định chung là “khi cấp thiết,” nhằm mục đích đảm bảo sáng tỏ, thống nhất trong trật tự khai triển).

Các Ủy viên UBTV Quốc hội tán thành sự cấp thiết sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội, một văn bản có ý nghĩa rất quan yếu đưa ra quyết định unique sinh hoạt Quốc hội. Về thời gian phát biểu của đại biểu, các đại biểu cho rằng, ko nên rút ngắn thời gian phát biểu xuống còn 5 phút, vì tương tự là quá ngắn để đại biểu vẹn tròn có thể lập luận vẹn tròn vấn đề cần nói.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, trước đây, thời gian phát biểu của đại biểu từng được quy định là 20 phút, hiện tại vẫn nên giữ 7 phút. Đại biểu nếu đã đăng ký mà chẳng thể thời gian phát biểu sẽ gửi chủ kiến cho Đoàn Thư ký tổng hợp. Tán thành với quy định thời gian phát biểu tối đa của đại biểu Quốc hội là 7 phút, tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng vẹn tròn có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian phát biểu để đảm bảo unique, hiệu suất cao thảo luận.

“Nên quy định linh hoạt hơn trong mỗi phiên thời gian có nhiều, vẹn tròn có thể ko thật dài, nhưng có quy định mốc đó nào đó, chả hạn 10-15 phút cho những đại biểu là Chuyên Viên, thông hiểu lĩnh vực đó để nói hết ý”, ông Nguyễn Đắc Vinh nêu chủ kiến.

Phát biểu tại phiên họp, kể tới yêu cầu không ngừng mở rộng dân chủ, chủ toạ Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ thực tế kỳ họp từ trước tới nay, nội quy kỳ họp đã thể hiện việc không ngừng mở rộng dân chủ thế nào, kim chỉ nan sắp tới ra sao?

Dự thảo nội quy quy định đại biểu Quốc hội ko được chất vấn quá 2 lần có hợp lý ko, trong khi đang muốn có một Quốc hội tranh luận. ngược lại, làm thế nào để quyền phát biểu của đại biểu mà ko tác động tới công việc quản lí kỳ họp. Trong sáng nay, UBTV Quốc hội cũng cho chủ kiến về việc sẵn sàng Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

Chiều 12/5, UBTV quốc hội cho chủ kiến về việc trình Quốc hội coi xét, đưa ra quyết định chủ trương đầu tư dự án đường vòng đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội Thủ Đô; dự án đường vòng đai 3 TP Hồ Chí Minh.

Theo Tờ trình trình báo nghiên cứu và phân tích tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường vòng đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội Thủ Đô, việc đầu tư hoàn trả thành dự án quan yếu quốc gia đường vòng đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội Thủ Đô là vô cùng cấp thiết và cấp bách, góp thêm phần tăng cấp kỹ năng cạnh tranh ko chỉ có của TP Hà Nội Thủ Đô mà còn của quá nhiều tỉnh, thành liên quan trong vùng Thủ đô Hà Nội Thủ Đô và của toàn quốc nói chung.

tuồng như, tăng kỹ năng kết nối giao thông giữa các tỉnh trong Vùng, phù tương thích với Quy hoạch giao thông quốc gia; đồng thời, giúp không ngừng mở rộng ko khí phát triển, kéo giãn mật độ dân cư khu vực nội thị, giảm áp lực cho giao thông nội đô và các tuyến đường hiện hữu…

Thẩm tra hồ sơ Dự án đường vòng đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội Thủ Đô, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính (UBKT) Vũ Hồng Thanh cho thấy, Tờ trình khuyến cáo ứng dụng hình thức đầu tư công phối kết hợp đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Tuy nhiên, túc trực UBKT nhận thấy, Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ VND, Trong số đó chi tiêu và sử dụng 56.403 tỷ VND vốn đầu tư công và 29.410 tỷ VND vốn BOT. Do đó, hình thức đầu tư của dự án phải là dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, yêu cầu Chính phủ thẩm tra, hoàn trả thiện hồ sơ Dự án.

Về véc tơ vận tốc tức thời xây dừng, theo Tờ trình, dự án thành phần 3 có véc tơ vận tốc tức thời xây dừng 100 – 120km/h. Có chủ kiến cho rằng, dự án có nhiều nút giao liên thông, lưu lượng rất rộng. Các tuyến cao tốc được xây dừng theo véc tơ vận tốc tức thời 100 – 120km/h, tuy nhiên thực tế véc tơ vận tốc tức thời khai quật chỉ đạt trung bình hoặc thấp như: Tuyến Nội Bài – Lào Cai, Pháp Vân – Cầu Giẽ chỉ đạt khoảng 80 – 90km/h; vòng đai 3 Hà Nội Thủ Đô chỉ đạt khoảng 60km/h. Do đó, cơ quan thẩm tra yêu cầu suy xét đầu tư theo thực tế khai quật để tiết giảm tổng mức đầu tư.

Về một đôi chủ kiến cho rằng dự án sẽ khó đảm bảo tiến độ hoàn trả thành trong năm 2025, túc trực UBKT yêu cầu cơ quan biên soạn thảo Reviews bổ sung update vẹn tròn về kỹ năng giải ngân, hấp thụ vốn, sự cân đối và hiệu suất cao trong phân bố nguồn lực, kỹ năng quản lí, nguồn lực lượng lao động, kỹ năng gây ra tình trạng khan hiếm và đội giá cựu vật liệu, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu đang tăng cao để sở hữu giải pháp kịp thời nhằm mục đích đảm bảo tính khả thi, hiệu suất cao.

so với dự án đường vòng đai 3 TP Hồ Chí Minh, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 75.378 tỷ VND (vốn đầu tư công); ứng dụng một đôi cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án cần được Quốc hội đưa ra quyết định. Do đó, UBKT xác minh, việc Chính phủ trình Quốc hội coi xét, đưa ra quyết định chủ trương đầu tư dự án là phù tương thích với quy định của pháp luật.

Về nguồn ngân sách, ngân sách Trung ương sắp xếp 38.741 tỷ VND (TP Hồ Chí Minh: 24.011 tỷ VND, tỉnh đồng nai: 1.934 tỷ VND, tỉnh bình dương: 9.640 tỷ VND, Long An: 3.156 tỷ VND). Ngân sách địa phương sắp xếp 36.637 tỷ VND (TP Hồ Chí Minh: 24.011 tỷ VND, tỉnh đồng nai: 1.934 tỷ VND. tỉnh bình dương: 9.640 tỷ VND, Long An: 1.052 tỷ VND).

túc trực UBKT cho rằng, việc Chính phủ dự kiến nguồn lực ngân sách Trung ương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn và việc dự kiến tiếp tục sắp xếp từ nguồn chưa phân bố trong phạm vi tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn thời đoạn 2021-2025 nhằm mục đích cơ bản hoàn trả thành dự án là tương thích. Tuy nhiên, theo trình báo của quá nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi UBTVQH, các dự án cấp thiết, cấp bách của quá nhiều địa phương khác còn nhiều và vẹn tròn có thể sắp xếp vốn để khai triển, giải ngân ngaynên cần cân đối nguồn ngân sách để vừa tạo động lực xúc tiến tài chính phát triểnnhưng cũng xử lý các vấn đề cấp bách của quá nhiều địa phương khác từ nguồn ngân sách Trung ương chưa phân bố ví dụ.

“yêu cầu Chính phủ sớm trình danh mục đầu tư từ nguồn chưa phân bố làm cơ sở vật chất phân bố nguồn lực một cách hiệu suất cao nhất, đảm bảo tính khả thi, hiệu suất cao, tiến độ, unique cho những dự án quan yếu quốc gia”, Chủ nhiệm UBKT Vũ Hồng Thanh nêu.

Về véc tơ vận tốc tức thời xây dừng theo Tờ trình là 80 km/h và phương án này được Reviews là phù tương thích với quy mô, thực tiễn khai quật và tối ưu tổng mức đầu tư cho dự án. một đôi chủ kiến cũng lo ngại dự án khó đảm bảo tiến độ hoàn trả thành trong năm 2025, do vậy, túc trực UBKT yêu cầu Reviews bổ sung update vẹn tròn về kỹ năng giải ngân, hấp thụ vốn, sự cân đối và hiệu suất cao trong phân bố nguồn lực.

Về khuyến cáo UBND cấp tỉnh được phép đưa ra quyết định cho phép nâng công suất khai quật các mỏ cát, sỏi lòng sông đã cấp phép, đang sinh hoạt, còn hạn chót khai quật lên ko thật 50% công suất ghi trong giấy phép khai quật, ko phải tạo dự án đầu tư điều chỉnh, Reviews tác động môi trường xung quanh, túc trực Chủ nhiệm UBKT yêu cầu cần làm rõ hơn sự cấp thiết và Reviews tác động của quá nhiều khuyến cáo này.

“Việc ko lập dự án đầu tư điều chỉnh, Reviews tác động môi trường xung quanh vẹn tròn có thể sẽ gây ra những hậu quả chẳng thể lường trước được, nhất là việc khai quật mỏ cát, sỏi lòng sông, dễ dẫn tới sạt lở bờ sông, tác động trực tiếp tới đời sống của người dân”, Chủ nhiệm UBKT Vũ Hồng Thanh cảnh báo.

tìm hiểu thêm từ: cand.com.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418