Sóc Trăng cấm cán bộ can thiệp vào xử lý vi phạm tin cậy giao thông – Sinh trắc vân tay Infolife

Để tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT, khiên chế tai nạn giao thông (TNGT) trên địa phận, chủ toạ UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT. Trong số đó, chủ toạ UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức ko được can thiệp vào việc xử lý vi phạm TTATGT của lực lượng CSGT.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng yêu cầu không can thiệp vào xử lý vi phạm an toàn giao thông -0
CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng ra quân đảm bảo TTATGT trên địa phận. 

chủ toạ UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT, khiên chế TNGT trên địa phận tỉnh. Người đứng đầu chính quyền tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, trong mỗi năm qua, tình hình TTATGT trên địa phận tỉnh Sóc Trăng có nhiều chuyển biến hăng hái, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên, TNGT từng bước được khiên chế, giảm dần trên cả 3 tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, những tháng đầu năm mới năm 2022, TNGT trên địa phận tỉnh có chiều hướng tăng thêm, cựu nhân cốt tử là do người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện giao thông, Trong số đó có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học trò, sinh viên… chưa tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, như: đi ko đúng phần đường; tránh, vượt sai quy định; vi phạm véc tơ vận tốc tức thời; tinh chỉnh và điều khiển phương tiện sau thời khắc chi tiêu và sử dụng rượu, bia.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng yêu cầu không can thiệp vào xử lý vi phạm an toàn giao thông -1
Những tháng đầu năm mới năm 2022, TNGT trên địa phận tỉnh Sóc Trăng có chiều hướng tăng thêm. 

chủ toạ UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường công việc tuần tra, kiểm soát, chi tiêu và sử dụng trang vũ trang kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, đúng quy định so với các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường thủy trong nước; tập trung so với các lỗi là cựu nhân trực tiếp gây ra những vụ TNGT, như: đi ko đúng phần đường; tránh, vượt sai quy định; vi phạm véc tơ vận tốc tức thời; tinh chỉnh và điều khiển phương tiện sau thời khắc chi tiêu và sử dụng rượu, bia; lạng lách, đánh võng, chở quá tải hành khách, hàng hóa, ko đội mũ bảo hiểm, phương tiện ko đảm bảo các vũ trang tin cậy theo quy định; khai triển gửi thông tin việc vi phạm TTATGT của cán bộ, công chức, viên chức, học trò, sinh viên tới thủ trưởng cơ quan, đơn vị để kiểm điểm, xử lý theo quy định.

xem thêm từ: cand.com.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418