Ngày 6/5, Bộ Công an tổ chức giả nhời trực tuyến Luật Trật tự, an toàn và tin cậy giao thông đường bộ – Sinh trắc vân tay Infolife

forum nhằm mục đích tiếp nhận, tiếp thu các chủ ý đóng góp của quần chúng quần chúng; phát huy dân chủ, sức lực của quần chúng trong xây dựng, hoàn trả thiện pháp luật về đảm bảo bình yên, trật tự, an toàn và tin cậy giao thông đường bộ.

tiến hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, để hoàn trả thiện các dự án Luật trình Quốc hội trong năm năm 2022, Bộ Công an tổ chức forum hỏi đáp trực tuyến về dự án Luật Trật tự, an toàn và tin cậy giao thông đường bộ trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an từ 8h tới 11h, ngày 6/5.

Ngày 6/5, Bộ Công an tổ chức giải đáp trực tuyến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ -0
forum trực tuyến do Bộ Công an tổ chức ngày 6/5.

forum được tổ chức với chỉ tiêu tiếp nhận, tiếp thu các chủ ý đóng góp của quần chúng quần chúng; phát huy dân chủ, sức lực của quần chúng trong xây dựng, hoàn trả thiện pháp luật về đảm bảo bình yên, trật tự, an toàn và tin cậy giao thông đường bộ; đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin giữa cơ quan kết quả của Bộ Công an với quần chúng.

Tham gia forum, trực tiếp giả nhời, trao đổi với bạn đọc và quần chúng có lãnh đạo và một đôi Chuyên Viên thuộc Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an, đơn vị chủ trì xây dựng Dự án Luật Trật tự, an toàn và tin cậy giao thông đường bộ.

Kính mời bạn đọc và quần chúng để tâm gửi nghi ngờ vấn về các nội dung liên quan tới dự án Luật Trật tự, an toàn và tin cậy giao thông đường bộ tới liên hệ email: hoidapphapluat@mps.gov.vn từ thời điểm ngày 26/4 hoặc trong thời gian tổ chức forum.

Bộ Công an sẽ tổng hợp, giả nhời trong phạm vi thời gian tổ chức forum.

tìm hiểu thêm từ: cand.com.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418