ngân sách học phí chương trình rất tốt của quá nhiều ĐH công lập năm 2022 – Sinh trắc vân tay Infolife

Nhiều trường ĐH công lập ở phía Nam hiện đang có mức ngân sách học phí lên tới gần trăm triệu đồng/năm ở các chương trình rất tốt, chương trình kết liên.

xuất phát điểm từ thời điểm năm năm 2022, ngân sách học phí tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, với chương trình rất tốt, tiền tiến giảng dạy bằng tiếng Anh), sẽ được thu theo Đề án định mức kinh tế tài chính-Kỹ thuật của phòng trường.  Dự kiến, ngân sách học phí chương trình rất tốt năm năm 2022-2023 là 72 triệu đồng/năm và năm 2023-2024 là 80 triệu đồng/năm.
 
so với chương trình rất tốt tăng cường tiếng Nhật, ngân sách học phí dự kiến năm năm 2022-2023 là 55 triệu đồng/năm và 2023-2024 là 60 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân bản TP.HCM, hệ rất tốt sẽ sở hữu được mức ngân sách học phí 60 triệu đồng/niên học gồm các ngành: quan hệ quốc tế, tin báo, ngôn từ Anh, ngôn từ Trung Quốc, Japan học, ngôn từ Đức, quản lý nhà chế tạo du hí và lữ khách.
 
Chương trình kết liên quốc tế 2+2 sẽ sở hữu được mức ngân sách học phí 2 năm đầu ở Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân bản TP.HCM như sau: Ngành truyền thông và ngành quan hệ quốc tế kết liên với Trường ĐH Deakin có mức ngân sách học phí 60 triệu đồng/niên học.
 
Ngành ngôn từ Anh kết liên với Trường ĐH Minnesota Crookston có mức ngân sách học phí là 82 triệu đồng/niên học; Ngành ngôn từ Trung Quốc kết liên với Trường ĐH Sư phạm Quảng Tây có mức ngân sách học phí là 45 triệu đồng/niên học

Lê Huyền

tìm hiểu thêm từ: việt nam net.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418