Nam Định “chốt” danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7 và 10 cho niên học mới – Sinh trắc vân tay Infolife

Trong văn bản ký ngày 13/5, Phó chủ toạ UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài yêu cầu Sở GDandamp;ĐT thông tin tới các hạ tầng giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa (SGK) được tỉnh phê duyệt; chỉ dẫn các đơn vị chi tiêu và sử dụng SGK theo quy định của pháp luật. 

Với lớp 10 sẽ sở hữu 39 đầu sách giáo khoa: Ngữ văn 10 tập một và tập hai, chuyên đề học tập Ngữ văn 10 thuộc bộ Kết nối học thức với cuộc sống đời thường của NXB Giáo dục Việt Nam; Ngữ văn 10 tập và tập hai, chuyên đề học tập Ngữ văn 10 thuộc bộ Cánh diều của NXB ĐH Huế. 

Môn Toán có sách: Toán 10 tập một và tập 2, chuyên đề học tập Toán 10 thuộc bộ Kết nối học thức với cuộc sống đời thường của NXB Giáo dục Việt Nam; Toán 10 tập một và tập 2, chuyên đề học tập Toán 10 thuộc bộ Cánh diều của NXB ĐH Sư phạm. 

Môn Tiếng Anh: Tiếng Anh 10 i Learn Smart World của NXB ĐH Huế; Tiếng Anh 10 THiNK và Tiếng Anh 10 English Discovery của NXB ĐH Sư phạm. 

Ảnh minh họa: Khôi vốn liếng.

Môn lịch sử dân tộc: lịch sử dân tộc 10 và Chuyên đề học tập lịch sử dân tộc 10 thuộc bộ Cánh diều của NXB ĐH Sư phạm; lịch sử dân tộc 10 và Chuyên đề học tập lịch sử dân tộc 10 thuộc bộ Kết nối học thức với cuộc sống đời thường của NXB Giáo dục Việt Nam. 

Môn Giáo dục quốc phòng và an toàn và tin cậy có hai đầu sách: Giáo dục quốc phòng và an toàn và tin cậy 10 của NXB ĐH Sư phạm; Giáo dục quốc phòng và an toàn và tin cậy 10 của NXB Giáo dục Việt Nam. 

Môn technology có 8 đầu sách: technology 10: technology trồng tỉa và Chuyên đề học tập technology 10: technology trồng tỉa đều thuộc bộ Cánh diều của NXB ĐH Huế; technology 10: xây dừng và technology, Chuyên đề học tập technology 10: xây dừng và technology đều thuộc bộ Kết nối học thức với cuộc sống đời thường của NXB Giáo dục Việt Nam. 

technology 10: technology trồng tỉa, chuyên đề technology 10: technology trồng tỉa đều thuộc bộ Kết nối học thức với cuộc sống đời thường của NXB Giáo dục Việt Nam; technology 10: xây dừng và technology, chuyên đề technology 10: xây dừng và technology đều thuộc bộ Cánh Diều của NXB ĐH Huế. 

Môn Hóa học có 4 đầu sách: Hoá học 10 và Chuyên đề học tập Hóa học 10 đều thuộc bộ Cánh Diều của NXB ĐH Sư phạm; Hoá học 10 và Chuyên đề học tập Hóa học 10 đều thuộc bộ Kết nối học thức với cuộc sống đời thường của NXB Giáo dục Việt Nam… tìm hiểu thêm từ: giaoducthoidai.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418