Mới có 24,5% lực lượng lao động qua tập huấn có bằng cấp chứng chỉ – Sinh trắc vân tay Infolife

Chú thích ảnh
Các trường CĐ, trung cấp tăng nhanh tư vấn tuyển sinh. Ảnh: TTXVN.

Liên quan tới công việc giáo dục công việc và nghề nghiệp, ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phát hành ra quyết định số 2239 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục công việc và nghề nghiệp tuổi 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045.

Theo đó, chỉ tiêu của Chiến lược là phát triển nhanh giáo dục công việc và nghề nghiệp nhằm mục tiêu thỏa mãn nhu cầu yêu cầu yêu cầu nhiều chủng loại của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày 1 cao về con số, tổ chức cơ cấu, quality lực lượng lao động có kỹ năng nghề cho phát triển tổ quốc trong từng tuổi.

tới năm 2045, giáo dục công việc và nghề nghiệp thỏa mãn nhu cầu yêu cầu yêu cầu lực lượng lao động có kỹ năng nghề cao của một nước hiện đại; trở nên quốc gia phát triển hàng đầu về giáo dục công việc và nghề nghiệp trong khu vực ASEAN, bắt kịp chuyên môn tiền tiến của thế gian, có kỹ năng cạnh tranh vượt trội ở một đôi lĩnh vực, ngành, nghề tập huấn.

Theo thưa bẩm từ Tổng cục giáo dục công việc và nghề nghiệp, Việt Nam hiện có 98 triệu dân, 55 triệu lao động nhưng chỉ 64,5% qua tập huấn, Trong số đó 24,5% có bằng cấp chứng chỉ; tuyển sinh trong giáo dục công việc và nghề nghiệp chỉ đạt khoảng 2,2 triệu con người/năm, còn quá thấp so với yêu cầu lực lượng lao động có kỹ năng nghề nhất là kỹ năng nghề cao cho phát triển kinh tế tài chính – xã hội của tổ quốc và so với các nước hiện đại trong khu vực và trên thế gian.

Theo các Chuyên Viên lao động, hiện nay kỹ thuật, kỹ năng hành vi và các kỹ năng mềm khác của lao động Việt Nam còn yếu. kỹ năng của rất nhiều cơ sở vật chất giáo dục công việc và nghề nghiệp còn hạn chế; các ĐK đảm bảo quality còn thấp. tuồng như, theo phản ánh của một đôi cơ sở vật chất giáo dục công việc và nghề nghiệp còn than khó trong công việc giáo dục văn hóa cho học trò trường nghề.

Trong bối cảnh thường thì mới, hiện giáo dục công việc và nghề nghiệp gặp nhiều thách thức, nhất là khi các trường ĐH đang mở cửa rước thí sinh; các cụm, tuyến khu công nghiệp phát triển, thu hút lực lượng lao động trẻ tới thao tác mà chưa qua tập huấn nghề; việc sắp xếp, sáp gia nhập các cơ sở vật chất giáo dục công việc và nghề nghiệp, chính sách… tác động tới công việc giáo dục công việc và nghề nghiệp.

Do đó, theo các trường CĐ, trung cấp, nhu yếu sự kết liên tập huấn nghề giữa các địa phương; tăng cường công việc truyền thông về giáo dục công việc và nghề nghiệp, tổ chức phân luồng học trò bậc THCS, tăng ngân sách giành cho giáo dục công việc và nghề nghiệp, tổ chức các hội thảo về giáo dục công việc và nghề nghiệp, tương khắc phục và xử lý việc làm, thậm chí các tỉnh cần khởi tạo Hội đồng giáo dục công việc và nghề nghiệp để cố vấn lãnh đạo tỉnh tiến hành tốt công việc giáo dục công việc và nghề nghiệp.

Theo Tổng cục Giáo dục công việc và nghề nghiệp, tuổi tới, giáo dục công việc và nghề nghiệp vừa phải tập huấn đội ngũ lao động có tay nghề cao cho những ngành kinh tế tài chính mũi nhọn, vùng kinh tế tài chính trọng tâm; vừa tập huấn phục vụ dịch chuyển tổ chức cơ cấu lao động (nhất là ở nông thôn), vừa tập huấn lại cho toàn bộ những người lao động trong doanh nghiệp để thích ứng với sự thay đổi, dưới tác động của Cuộc cách mệnh công nghiệp lần thứ tư.xem thêm từ: baotintuc.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418