Lào Cai: 3 giải pháp tăng nhanh phân luồng, hướng nghiệp – Sinh trắc vân tay Infolife

công việc phân luồng, hướng nghiệp năm 2020, 2021 cho thấy tỉ lệ học trò tốt nghiệp THCS, THPT tham gia học nghề năm 2020, 2021 đã tăng thêm nhưng để phấn đấu tới năm 2025 đạt chỉ tiêu (từ 35-40% so với học trò tốt nghiệp THCS, từ 40-45% so với học trò tốt nghiệp THPT) cần sự khốc liệt, hăng hái của rất nhiều đơn vị quản lí các ngành nói chung, ngành Giáo dục nói riêng trong công việc hướng nghiệp, phân luồng.

đặc thù các Phòng GDvàamp;ĐT phải phát huy vai trò tư vấn, lãnh đạo, chỉ dẫn khốc liệt hơn thế nữa công việc phân luồng, hướng nghiêp so với học trò tốt nghiệp THCS.

Ông Lê Mạnh Trường, Chánh văn phòng Sở GDvàamp;ĐT Lào Cai cũng cho biết thêm những trở ngại trong công việc này: Đó là tỉ lệ học trò tốt nghiệp THCS bỏ học năm 2020, 2021 vẫn tranh ở mức cao (năm 2020 tranh 16,03%; năm 2021 tranh 15,12%).

Tỉ lệ học trò tốt nghiệp THPT lao động trực tiếp, chưa tham gia các mô phỏng đào tạo và giảng dạy tranh tỉ lệ cao (năm 2020 là 31,45%, năm 2021 là 25,30%).

Tỉ lệ học trò tốt nghiệp THCS tham gia học nghề các trình độ chuyên môn còn thấp so với trung bình toàn quốc ở thời khắc hiện tại và so với chỉ tiêu tại ra quyết định 522 của Chính phủ, Quyết dân đinh 2567 của UBND tỉnh Lào Cai.

nhìn bao quát, từ số liệu của phân luồng, hướng nghiệp trong năm 2020, 2021 tỉnh Lào Cai cho thấy dù còn khó khăn, hạn chế tuy nhiên đã có sự chuyển biến hăng hái. Tỉ lệ học trò tốt nghiệp THCS và THPT tương đương giảm. Số học trò tốt nghiệp THCS năm 2020, 2021 học nghề các trình độ chuyên môn tăng dần (Trong số đó có cả TT GDTX): 4.903/24.351- 20,13%.

học trò tốt nghiệp THPT tham gia học nghề thời gian ngắn, học nghề trình độ chuyên môn Trung cấp, CĐ tăng thêm; con số học trò tốt nghiệp THPT học nghề các trình độ chuyên môn năm 2020, 2021 đạt 34,61%.

học trò tốt nghiệp THCS học nghề các trình độ chuyên môn tăng dần 

Năm năm 2022 đã được ngành Giáo dục Lào Cai đặt chỉ tiêu mới cho công việc phân luồng đó là học trò tốt nghiệp THCS học tiếp lên cấp THPT nghiêng ngả từ 60-65%. học trò tốt nghiệp THCS phấn đấu học nghề các trình độ chuyên môn đạt 25% (Trong số đó tính cả học trò học tại các trung tâm GDTX).

Số học trò tốt nghiệp THPT học ĐH giảm xuống còn 30-32%. Phấn đấu học nghề các trình độ chuyên môn đạt 37-39%. Giảm tỷ trọng học trò tốt nghiệp THCS bỏ học xuống còn 10%; giảm tỷ trọng học trò tốt nghiệp THPT lao động trực tiếp xuống còn 15%.

Ông Lê Mạnh Trường cho biết thêm, để đạt chỉ tiêu đề ra ngành Giáo dục đã đưa ra 3 giải pháp. trước tiên, Sở GDvàamp;ĐT sẽ phối thích hợp với các sở, ngành, đơn vị trong công việc tuyên truyền, triết lý nghề nghiệp và công việc cho học trò tốt nghiệp THCS, THPT tham gia các mô phỏng học tập; nâng tỷ trọng học trò tham gia học nghề các trình độ chuyên môn.

lãnh đạo khốc liệt công việc phân luồng, hướng nghiệp, tuyển sinh, phấn đấu tới năm 2025 đạt được chỉ tiêu HS tốt nghiệp THCS, THPT học nghề các trình độ chuyên môn đạt chỉ tiêu giao tại ra quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh.

Thứ hai, các đơn vị trường học sẽ tư vấn cho chính quyền địa phương trong việc huy động học trò tốt nghiệp THCS, THPT tham gia các mô phỏng đào tạo và giảng dạy, bồi dưỡng; tuyên truyền cho học trò về yêu cầu so với lao động qua đào tạo và giảng dạy để tăng cao unique cũng như tạo thu gia nhập. triết lý phát triển các ngành nghề truyền thống lâu đời của địa phương, xây dựng thương hiệu để phát triển và thu gia nhập vững chắc và chắc chắn.

sau rốt đó là các trường nhiều năm kinh nghiệm, trường dạy nghề tăng cường công việc tuyên truyền, hướng nghiệp cho HS. đặc thù, cần yếu sự kết nối giữa đào tạo và giảng dạy với tung ra việc làm, tăng cao unique đào tạo và giảng dạy, bồi dưỡng để thu hút người học.

chỉ tiêu công việc phân luồng, hướng nghiệp tới năm 2025 của ngành Giáo dục Lào Cai:

so với học trò tốt nghiệp THCS: 40% học trò tiếp tục học tập tại các hạ tầng giáo dục nghề nghiệp và công việc trình độ chuyên môn sơ cấp, trung cấp; so với các địa phương có ĐK tài chính – xã hội đặc thù khó khăn đạt ít ra 30%.

học trò tốt nghiệp THPT: 45% học trò tiếp tục học tập tại các hạ tầng giáo dục nghề nghiệp và công việc đào tạo và giảng dạy trình độ chuyên môn CĐ; so với các địa phương có ĐK tài chính – xã hội đặc thù khó khăn đạt ít ra 35%.xem thêm từ: giaoducthoidai.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418