Kiện toàn Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển lực lượng lao động nhiệm kỳ năm 2022-2026 – Sinh trắc vân tay Infolife

Theo đó, chủ toạ Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Phó chủ toạ Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

27 Ủy viên gồm đại diện thay mặt lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và technology, Bộ Y tế, Hội Khuyến học Việt Nam, chủ toạ Hội đồng trường, Hiệu trưởng một trong mỗi những trường ĐH, phổ thông…

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển lực lượng lao động là tổ chức tư vấn, có vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo thẩm định, tổng kết về việc nghiệp thay đổi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển lực lượng lao động; lãnh đạo khai triển các Luật Giáo dục, Luật Giáo dục ĐH, Luật Giáo dục nghề nghiệp và công việc, sườn cơ cấu tổ chức khối hệ thống giáo dục quốc dân, sườn chuyên môn giáo dục quốc gia, các chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và công việc, các đề án lớn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có nội dung về thay đổi giáo dục và đào tạo.

Kiện toàn Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026. -0
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là chủ toạ Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển lực lượng lao động nhiệm kỳ năm 2022-2026.

nghiên cứu và phân tích, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc lãnh đạo, quản lý, ra quyết định các chính sách, giải pháp quan yếu để tiếp tục thay đổi cốt yếu, vẹn tròn giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và công việc và phát triển lực lượng lao động. nghiên cứu và phân tích, tư vấn, góp chủ ý về việc xây dựng và khai triển các cơ chế, chính sách, đề án quan yếu thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và công việc và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển lực lượng lao động sinh hoạt theo Quy chế sinh hoạt do Thủ tướng Chính phủ phát hành. Bộ Giáo dục và đào tạo là cơ quan túc trực của Hội đồng, tiến hành các nhiệm vụ quy định trong Quy chế sinh hoạt của Hội đồng.

Hội đồng có cơ quan giúp việc là Văn phòng Hội đồng đặt tại Bộ GDvàamp;ĐT do Bộ trưởng Bộ GDvàamp;ĐT ra quyết định khởi tạo và phát hành quy chế tổ chức và sinh hoạt. Văn phòng Hội đồng có biên chế công chức thuộc Bộ GDvàamp;ĐT, thao tác làm việc theo cơ chế chuyên trách, kiêm nhiệm hoặc biệt phái.

tìm hiểu thêm từ: cand.com.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418