kiểm tra, giám sát – vũ thần sắc bén để Đảng càng ngày càng vững mạnh – Sinh trắc vân tay Infolife

Vậy mà từng có thời khắc, khá nhiều người rất do dự trước quyết tâm của Đảng trong công việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. nghĩ suy “Ai dám động vào mấy ông tỉnh ủy viên, Ủy viên Trung ương; “bê xê tê” thì càng chẳng thể”, đã ăn sâu vào tâm thức của rất nhiều cán bộ, đảng viên và người dân. Đã có những vụ việc gây thiệt hại lớn về kinh tế tài chính, xã hội; những dự án Dự án ngàn tỷ, chục ngàn tỷ “trùm chiếu”; lợi dụng quyền lực và kẽ hở của pháp luật để tham ô gia tài quốc gia, đục khoét tài vốn liếng quốc gia… nhưng chỉ bị “giơ nhẹ và đánh cũng khẽ”.

Kiểm tra, giám sát - vũ khí sắc bén để Đảng ngày càng vững mạnh -0
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Hẳn nhiều người còn nhớ, tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI, tháng 10/2012), một hội nghị mà nhiều người vẫn trân trọng nhắc tới “giọt nước mắt của Tổng bí thơ”, khi ông phát biểu bế mạc: “tuy rằng nhiều sơ sót, hạn chế có từ các khóa trước, tuy nhiên với trách nhiệm chính trừng trị của cơ quan lãnh đạo hiện nay, Bộ Chính trừng trị và từng Ủy viên Bộ Chính trừng trị tự nhận thấy thâm thúy trách nhiệm chính trừng trị của tôi trước những sơ sót, hạn chế đó”.

Tổng bí thơ Nguyễn Phú Trọng nghiêm túc nhìn nhận trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI, tháng 10/2012): “Bộ Chính trừng trị, Ban bí thư từ nhiều khóa nay có 1 trong mỗi những sơ sót lớn, nhất là chưa ngăn chặn và tự khắc phục được tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong một phần tử cán bộ, đảng viên. Việc 1 trong mỗi những cán bộ thời thượng (cả đương nhiệm và vốn liếng chức) có những lúc, có việc còn biểu thị chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống của tôi và mái ấm gia đình, nói ko đi đôi với làm, đã làm tác động lớn tới uy tín của những cơ quan lãnh đạo Đảng, quốc gia và bản thân các đồng chí đó. Chưa tập trung lãnh đạo làm rõ, reviews viên mãn thực tế tình hình để kịp thời có giải pháp kiên quyết tự khắc phục 1 trong mỗi những tiêu cực (như chạy chức, chạy quyền, chạy tội…) và 1 trong mỗi những trường hợp cắt cử, đề bạt cán bộ chưa chính xác, chưa được dư luận tán thành”…

Tại hội nghị này, Trung ương đã có nhiều quyết sách nhằm mục đích xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách hiệu suất cao hơn; Trong số đó có phát huy vai trò công việc kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Sau hội nghị nêu trên, ngày 01/2/2013, Bộ Chính trừng trị phát hành ra quyết định số 162-QĐ/TW khởi tạo Ban lãnh đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, do đồng chí Tổng bí thơ Nguyễn Phú Trọng làm trưởng phòng ban. Trước đó nhiều năm, Ban lãnh đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng trực thuộc một cơ quan khác nên khó phát huy được hiệu lực thực thi, hiệu suất cao trong lãnh đạo, đấu tranh với tham nhũng. Cùng với việc tái lập 1 trong mỗi những ban của Đảng như: Ban nội trừng trị Trung ương, Ban kinh tế tài chính Trung ương… thì việc phát huy tốt vai trò công việc kiểm tra, giám sát được nhìn trọng đúng mức. Qua đó, tính đương đầu và vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cao hiệu lực thực thi, hiệu suất cao; thể hiện rất rõ trong việc hình thành và sinh hoạt của Ban lãnh đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – mà Ủy ban kiểm tra Trung ương giữ vai trò vô cùng quan yếu.

Với những quyết sách nêu trên, đồng thời phát huy tốt vai trò của Ủy ban kiểm tra Trung ương, trong nhiệm kì Đại hội XII và những năm đầu Đại hội XIII của Đảng, công việc kiểm tra, giám sát nói chung, công việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng, đã thu được những kết quả to lớn. Nhiều vụ án lớn, thậm chí là đại án tưởng chừng “chìm xuồng” đã được đưa ra ánh sáng, xác định được tập thể, cá nhân phải phụ trách; rất nhiều lãnh đạo cấp cao, kể cả Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trừng trị… bị xử lí kỉ luật Đảng, xử lí hành chính, thậm chí xử lý hình sự.

Phát huy những thành tựu và bài học kinh nghiệm nêu trên, Bộ Chính trừng trị vừa phát hành tóm lại số 34 về Chiến lược công việc kiểm tra, giám sát của Đảng tới năm 2030. tóm lại nêu rõ chỉ tiêu, yêu cầu, giải pháp nhằm mục đích phát huy hiệu lực thực thi, hiệu suất cao của công việc kiểm tra, giám sát. Trong số đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo, lãnh đạo của những ngành ủy so với công việc kiểm tra, giám sát; Tiếp tục thay đổi, tăng cao quality, hiệu lực thực thi, hiệu suất cao công việc kiểm tra, giám sát; Chủ động dự đoán, kịp thời phát hành các quy định của Đảng về công việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật; Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra công minh, liêm chính; tổ chức máy bộ cơ quan ủy ban kiểm tra các ngành đồng hóa, tinh gọn.

đặc thù, 1 trong mỗi những nhiệm vụ, giải pháp được nhấn mạnh trong tóm lại: “Chủ động nghiên cứu và phân tích, tư vấn, phát hành các văn bản của Đảng đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đồng thời tăng cường trách nhiệm, thay đổi, tăng cao quality, hiệu lực thực thi, hiệu suất cao công việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Kịp thời thiết chế hóa chủ trương, quan niệm của Đảng; phát hành các văn bản quy phạm pháp luật để tạo sự đồng hóa, thống nhất trong khai triển quy định của Đảng và pháp luật ở trong phòng nước liên quan tới công việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; hoàn trả thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, sơ sót; phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực”.

kiểm tra, giám sát là lĩnh vực công việc tối quan yếu của Đảng, có vai trò ra quyết định trong việc xây dựng chủ trương, đường lối cũng như khai triển, khai triển chỉ thị, quyết nghị của Đảng; là 1 trong mỗi những trong mỗi phương thức lãnh đạo của Đảng…

sinh tiền, chủ toạ Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Có kiểm tra mới huy động niềm tin hăng hái và lực lượng to tát của quần chúng, mới biết rõ kỹ năng và sơ sót của cán bộ, mới thay thế và giúp sức kịp thời”.

Cũng với niềm tin đó, Tổng bí thơ Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội trừng trị khai triển khai triển quyết nghị Đại hội lần thứ XIII của Đảng (ngày 15/9/2021) đã phân tích một cách giản dị nhưng vô cùng thuyết phục về vị trí, vai trò và tác dụng của công việc kiểm tra, giám sát, kỉ luật của Đảng: “Chúng ta ai cũng biết, một mái ấm gia đình muốn êm ấm, hoà thuận, hạnh phúc thì cùng với sự khuyên bảo, khuyên nhủ còn phải có mực thước, gia phong, nền nếp (nếp nhà): “Trên kính dưới nhường”, tôn ti trật tự, chẳng thể vô lễ, vô phép, “cá mè một lứa”, “thượng hạ bằng đẳng”…; ko tồn tại cái kiểu “nhà kia lối phép con khinh thường bố, mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng” như cụ Tú Xương đã từng phê phán; tương tự là 1 trong mỗi những mái ấm gia đình vô phúc. Một làng, một xã, một dòng tộc cũng có thể có nhang ước, quy ước, lệ làng; một cơ quan, một văn phòng phải có “Nội quy”; một đội nhóm chức, đoàn thể phải có “Quy chế”, có “Điều lệ”…

Nhìn lại kết quả 10 năm khai triển quyết nghị Trung ương 4 khóa XI, tiếp đó là quyết nghị Trung ương 4 khóa XII, chúng ta càng nhận thức rõ hơn nhiệm vụ cấp bách xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Trong số đó, công việc kiểm tra, giám sát giữ một vai trò vô cùng quan yếu, để Đảng thêm trong lành, vững mạnh.

xem thêm từ: cand.com.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418