khởi tạo Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển lực lượng lao động – Sinh trắc vân tay Infolife

Theo ra quyết định, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm chủ toạ hội đồng, Bộ trưởng GDvàamp;ĐT Nguyễn Kim Sơn làm phó chủ toạ hội đồng.

27 ủy viên gồm: thay mặt lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và technology, Bộ Y tế, Hội khuyến học Việt Nam; chủ toạ hội đồng trường, hiệu trưởng một trong mỗi những trường ĐH;…

Thành lập Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực - 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm chủ toạ Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển lực lượng lao động năm 2022 – 2026.

Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển lực lượng lao động là tổ chức tư vấn giúp Thủ tướng lãnh đạo reviews, tổng kết về việc nghiệp thay đổi trong lĩnh vực giáo dục, huấn luyện và đào tạo và phát triển lực lượng lao động; lãnh đạo khai triển các Luật Giáo dục, Luật Giáo dục ĐH, Luật Giáo dục nghề nghiệp và công việc, sườn tổ chức cơ cấu khối hệ thống giáo dục quốc dân, sườn chuyên môn giáo dục quốc gia, các chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và công việc, các đề án lớn được phê duyệt có nội dung về thay đổi giáo dục và huấn luyện và đào tạo.

Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng trong việc lãnh đạo, quản lý, ra quyết định các chính sách, giải pháp quan yếu để tiếp tục thay đổi then chốt, viên mãn giáo dục và huấn luyện và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và công việc và phát triển lực lượng lao động. 

nghiên cứu và phân tích, tư vấn, góp chủ ý về việc xây dựng và khai triển các cơ chế, chính sách, đề án quan yếu thuộc lĩnh vực giáo dục, huấn luyện và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và công việc và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Hội đồng hoạt động và sinh hoạt theo quy chế do Thủ tướng phát hành. Bộ GDvàamp;ĐT là cơ quan túc trực của hội đồng, tiến hành các nhiệm vụ quy định trong quy chế hoạt đông của hội đồng.

Cơ quan của hội đồng đặt tại Bộ GDvàamp;ĐT do Bộ trưởng Bộ GDvàamp;ĐT ra quyết định khởi tạo và phát hành quy chế tổ chức và hoạt động và sinh hoạt. Văn phòng hội đồng có biên chế công chức thuộc Bộ GDvàamp;ĐT, thao tác theo cơ chế chuyên trách, kiêm nhiệm hoặc biệt phái.

tìm hiểu thêm từ: vtc.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418