Hơn 50% thí sinh chọn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội – Sinh trắc vân tay Infolife

17h ngày 13/5 là hạn sau cuối thí sinh đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trực tuyến. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, con số thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội cao “áp đảo”, xâm chiếm hơn 55%.

Năm năm 2022 là năm trước đó tiên Bộ GD-ĐT khai triển tiến hành đăng ký tham gia dự thi trực tuyến. Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 niên học 2021-năm 2022 sẽ tiến hành đăng ký tham gia dự thi trực tuyến trên khối hệ thống quản lí thi; thí sinh tự do sẽ tiến hành đăng ký tham gia dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký tham gia dự thi do Sở GD-ĐT quy định.

Sau 10 ngày mở khối hệ thống đăng ký tham gia dự thi, thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, tổng số thí sinh đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT trong năm này là hơn 1 triệu thí sinh, Trong số đó có hơn 93% đăng ký tham gia dự thi trực tuyến.

Tổng số thí sinh tự do trong trong năm này là 58.797 em, xâm chiếm 5,87%.

Tổng số thí sinh đăng ký tham gia dự thi chỉ để xét xác nhận tốt nghiệp THPT là 103.374, xâm chiếm 10.33%.

Tổng số thí sinh đăng ký tham gia dự thi chỉ để xét tuyển sinh là 38.108, xâm chiếm 3.81%.

Tổng số thí sinh đăng ký tham gia dự thi để vừa xét xác nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh là 859.531, xâm chiếm 85.87%.

Giống như năm ngoái, con số thí sinh đăng ký tham gia dự thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội trong năm này cao hơn hẳn, với 555.813 em, xâm chiếm 55.53%. Trong khi, tổng số thí sinh đăng ký tham gia dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên là 319.676, xâm chiếm 31.94%.

Trước đó, các thí sinh khởi đầu tiến hành đăng ký tham gia dự thi chính thức từ 6h ngày 4/5. tới 17h ngày 13/5, khối hệ thống quản lí thi đã khóa tính năng “đăng ký tham gia dự thi”.

Thúy Nga

xem thêm từ: việt nam net.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418