Hơn 1 triệu thí sinh hoàn trả thành đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT năm năm 2022 – Sinh trắc vân tay Infolife

Phân tích số liệu đăng ký tham gia dự thi, Bộ Giáo dục và tập huấn cho thấy thêm, có tổng số 58.797 thí sinh tự do (choán 5.87%); 103.374 thí sinh đăng ký tham gia dự thi chỉ để xét xác nhận tốt nghiệp THPT (choán 10.33%); 38.108 thí sinh đăng ký tham gia dự thi chỉ để xét tuyển sinh (choán 3.81%). Tổng số thí sinh đăng ký tham gia dự thi để vừa xét xác nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh là 859.531 (choán 85.87%).

Về đăng ký bài thi tổ hợp, có 319.676 thí sinh (choán 31.94%) đăng ký tham gia dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên; 555.813 thí sinh (choán 55.53%) đăng ký tham gia dự thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội.

Theo quy định, tới 17h00 ngày 13/5/năm 2022, khối hệ thống quản lí thi khóa kết quả “đăng ký tham gia dự thi”.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm năm 2022, Bộ Giáo dục và tập huấn lần trước nhất khai triển khai triển đăng ký tham gia dự thi trực tuyến. Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 niên học 2021-năm 2022 khai triển đăng ký tham gia dự thi trực tuyến trên khối hệ thống quản lí thi; thí sinh tự do khai triển đăng ký tham gia dự thi trực tiếp tại Đơn vị đăng ký tham gia dự thi do sở Giáo dục và tập huấn quy định.

Để công việc đăng ký tham gia dự thi đảm bảo nghiêm túc, hiệu suất cao, phục vụ yêu cầu thông tin dữ liệu xác thực phục vụ tổ chức thi an toàn và tin cậy, nghiêm túc, đúng quy chế và đảm bảo quyền hạn cho những đối tượng người chi tiêu và sử dụng thí sinh, trong số ngày 21 và 22/4, Bộ Giáo dục và tập huấn đã tổ chức Hội nghị quán diệt trừ quy chế thi và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi cho những sở Giáo dục và tập huấn; Trong số đó, chú ý tập huấn kỹ nội dung thay đổi về đăng ký tham gia dự thi. Ngay sau đó, các sở Giáo dục và tập huấn đã khai triển tập huấn cho cán bộ làm thuê việc thi tại các trường phổ thông (trước ngày 26/4) và lãnh đạo các trường phổ thông quán diệt trừ quy chế, chỉ dẫn học trò đăng ký tham gia dự thi.

từ thời điểm ngày 26/4 tới hết ngày 29/4, trường phổ thông cấp cho các thí sinh đang học lớp 12 niên học 2021-năm 2022 trương mục (là số Căn cước công dân hoặc minh chứng quần chúng của thí sinh.

Trường hợp thí sinh ko tồn tại Căn cước công dân/minh chứng quần chúng thì chi tiêu và sử dụng mã số định danh được cơ quan Công an cấp để thay thế) và mật khẩu để truy vấn khối hệ thống quản lí thi. Các thí sinh này viên mãn có thể thử đăng ký tham gia dự thi trực tuyến trên khối hệ thống quản lí thi ngay sau khoản thời gian được cấp trương mục và mật khẩu Tính tới hết ngày 3/5. Thí sinh khởi đầu khai triển đăng ký tham gia dự thi chính thức từ 6h00 ngày 4/5 tới 17h00 ngày 13/5.

Bộ Giáo dục và tập huấn yêu cầu đơn vị phục vụ yêu cầu nhà chế tạo sắp xếp tổng đài tương trợ (1800 8000 nhánh số 2) gồm 34 bàn trực theo yêu cầu tương trợ 24/7 để chỉ dẫn thí sinh và con số tương trợ viên đã được tập huấn nghiệp vụ tăng 50% so với năm vừa qua; yêu cầu chủ động giám sát số lượt truy vấn và sẵn sàng phương án, sẵn sàng trang bị dự trữ để bổ sung update kịp thời khi khối hệ thống có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tắc nghẽn.

Bộ đồng thời khuyến nghị các sở Giáo dục và tập huấn, các trường phổ thông cắt cử người tương trợ thí sinh trong trật tự khai triển đăng ký tham gia dự thi trực tuyến (cả thử đăng ký và đăng ký chính thức).

Ngày 4/5, các thí sinh khởi đầu khai triển việc đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT chính thức. trong số ngày đăng ký tham gia dự thi, khối hệ thống quản lí thi sinh hoạt ổn định, việc đăng ký tham gia dự thi của thí sinh trình làng thường ngày, cơ bản thuận tiện so với toàn bộ những đối tượng người chi tiêu và sử dụng thí sinh.xem thêm từ: giaoducthoidai.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418