Học trò ngày xưa sẽ bị phạt thế nào khi mang tài liệu vào phòng thi?

[ad_1]

  • icon

    Sẽ bị gông (cùm) một tháng, sau đó bị đánh 100 roi

  • icon

    Sẽ bị gông (cùm) một tháng, sau đó bị đánh 50 roi

  • icon

    Sẽ bị gông (cùm) hai tháng, sau đó bị đánh 100 roi


[ad_2]
Nguồn: tienphong.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418