Học thành ngữ qua địa danh – Sinh trắc vân tay Infolife

Rome là thủ đô của Italy nhưng khi đứng trong thành ngữ “Rome was not built in a day”, nó tạo thành nghĩa “thành công ko tới một sớm một chiều”.

1. Take French leave: Rời đi giữa chừng mà ko báo trước

Ví dụ: He took French leave yesterday afternoon class and went to the cinema (Anh ấy nghỉ học ko xin phép chiều qua để đi xem phim).

2. Rome was not built in a day: Thành công ko tới một sớm một chiều

Ví dụ: You should learn how to be resilient. Rome wasn’t built in a day (Bạn nên học cách kiên cường, bởi thành công ko tới một sớm một chiều).

3. To go Dutch: Chia tiền ăn

Ví dụ: Nowadays many people tend to go Dutch with their partner on their first date (hiện tại, nhiều người có Xu thế chia tiền ăn trong tã lót hò hẹn trước tiên của họ).

4. It’s all Greek to me: Tôi kém hiểu biết gì

Ví dụ: I’m still unable to understand chemicals. It’s all Greek to me (Tôi vẫn chẳng thể hiểu được môn hóa. Tôi kém hiểu biết gì cả).

5. When in Rome, do as the Romans do: gia nhập gia tùy tục

Ví dụ: I had to learn how to use chopsticks when I came to Vietnam. You know, when in Rome, do as the Romans do (Tôi đã phải học cách dùng đũa khi tới Việt Nam. Bạn biết đấy, gia nhập gia tùy tục).

6. Take coals to Newcastle: thao tác làm việc thừa, ko cần yếu

Ví dụ: You don’t have to buy that much food. It’s yêu thích taking coals to Newcastle (Bạn ko phải mua nhiều thực phẩm đó. ko cần yếu).

Nguyễn Như Ý

tìm hiểu thêm từ: vnexpress.net

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418