Hiệu trưởng THPT Vĩnh Lộc phải nộp trả nhiều khoản tiền chi sai – Sinh trắc vân tay Infolife

Tóm lại thanh tra của Sở GDvàamp;ĐT TP.HCM nêu lên hàng loạt sai phép ở trong nhà trường về công việc quản lý chuyên môn giảng dạy, công việc quản lý tài chính, gia sản, công việc tổ chức cán bộ, nhất là việc Review quality cán bộ, công chức, viên chức gây nên nhiều phản ứng nhất.

Thanh tra cũng chỉ rõ việc Ban lãnh đạo trường tự ý, tùy tiện tự quyết việc thu – chi nhiều khoản ko theo quy định của HĐND TP.

Về việc xét thi tài thời khắc cuối năm và Review, xét thu gia nhập tăng thêm của thầy giáo, Tóm lại thanh tra cho rằng, Trường THPT Vĩnh Lộc tự ý đưa ra các hình thức “ko xét”, “Chưa xét”, “Khống chế”, “Hạ bậc” là trái với quy định. Hiệu trưởng tự đưa ra bộ tiêu chuẩn Review thầy giáo, ko xét thi tài cho thầy giáo.

“Các chỉ dẫn Review cán bộ – viên chức theo hiệu suất cao công việc hàng quý năm 2018, 2019 của trường ko tồn tại cơ sở vật chất luật pháp để khai triển khai triển. Dựa trên cơ sở vật chất này các chỉ dẫn Review cán bộ – viên chức theo hiệu suất cao công việc hàng Quý năm 2020, 2021 của trường ko tồn tại hiệu lực thực thi để thi hành. đó là việc vi phạm về giấy tờ thủ tục hành chính nghiêm trọng”, Tóm lại thanh tra nêu rõ.

TP.HCM: Hiệu trưởng THPT Vĩnh Lộc phải nộp trả nhiều khoản tiền chi sai - 1

Trường THPT Vĩnh Lộc.

Theo Tóm lại thanh tra, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng được cắt cử giảng dạy nhưng từ niên học 2017 – 2018 tới 2021 – năm 2022 số tiết thực dạy ít hơn so với định mức tiết dạy quy định của niên học. Thậm chí cả 1 học kỳ vị Hiệu trưởng này ko dạy mà nhờ người khác dạy thay và hiệu trưởng vẫn nhận tiền các tiết ko giảng dạy.

Thanh tra Sở GDvàamp;ĐT đề nghị tịch thâu số tiền phụ cấp ưu đãi mà Hiệu trưởng (72 triệu đồng) và Phó Hiệu trưởng (16 triệu đồng) ko dạy hoặc dạy chưa đủ giờ nhưng vẫn hưởng chính sách.

tịch thâu số tiền tài trợ chi cho công việc đảm bảo đáng tin cậy, trật tự, nghỉ trưa, vệ sinh chưa đúng quy định 138 triệu đồng.

tịch thâu và hoàn trả trả số tiền chi sai từ kinh phí đầu tư hoạt động và sinh hoạt của Ban thay mặt đại diện ba mẹ học trò do trường được ủy quyền chi sai ba niên học từ 2018 tới 2021 tổng số tiền trên 258 triệu đồng.

niên học 2019 – 2020, Trường THPT Vĩnh Lộc từng vận động tài trợ nhưng kế hoạch vận động tài trợ chưa được Sở GDvàamp;ĐT TP.HCM phê duyệt. Số tiền vận động niên học 2018 – 2019 trên 248 triệu đồng, niên học 2019 – 2020 trên 219 triệu đồng, niên học 2020 – 2021 trên 205 triệu đồng.

Tóm lại thanh tra nêu: “chi tiêu và sử dụng tiền tài trợ chi cho công việc đảm bảo đáng tin cậy, trật tự, nghỉ trưa, vệ sinh là ko đúng quy định, yêu cầu tịch thâu”.

Thanh tra Sở cũng chỉ ra nhiều sai phép về công việc tổ chức cán bộ, bình xét quality cán bộ, công chức, xung khắc phục và xử lý đơn thư khiếu nại… được đoàn thanh tra nhận định và đánh giá là sai phép nghiêm trọng trong giấy tờ thủ tục, trật tự thao tác làm việc.

Đoàn thanh tra đề nghị Giám đốc Sở GDvàamp;ĐT lãnh đạo kiểm điểm trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Nha Trang, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc cùng một trong mỗi những đồng nghiệp.

tìm hiểu thêm từ: vtc.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418