Hà Nội xây dựng hương ước, quy ước hình thành nếp sống văn hóa – Sinh trắc vân tay 4.0

Chiều 10/1, Ban Dân vận Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm trực tuyến “Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội” với sự tham gia của đại diện các ban, ngành và 30 quận, huyện, thị xã.

Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua đã góp phần mang lại một số hiệu quả thiết thực đối với công tác quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư; giữ gìn, phát huy truyền thống tập quán tốt đẹp ở cơ sở. Nội dung các hương ước, quy ước đã bám sát đời sống và tình hình thực tế của từng địa phương nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhiều bản hương ước, quy ước đã thể hiện được tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư; khôi phục, phát huy được những phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của thôn, làng, dòng họ; bài trừ nhiều phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hoà (huyện Ba Vì) Nguyễn Thị Ngọc cho biết, trình độ nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, các hủ tục, phong tục lạc hậu đã ăn sâu vào tiềm thức. Vì vậy, xã Vân Hòa đã tích cực thực hiện mục tiêu xây dựng nếp sống văn hóa, trong các quy ước, hương ước nêu rõ các quy định cụ thể. Khi những quy ước, hương ước đi vào cuộc sống đã góp phần bãi bỏ các hủ tục lạc hậu; giao tiếp, ứng xử, trong đời sống xã hội ngày càng được quan tâm coi trọng.

Từ những kết quả đã đạt được trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, trên địa bàn thị trấn đã xuất hiện nhiều phòng trào thi đua, nhiều cuộc vận động mới như: Cuộc vận động nhân dân thị trấn “Đổ rác theo giờ”, xây dựng điểm mô hình “Bác sỹ gia đình”, mô hình dòng họ, gia đình học tập, xã hội học tập và nay là cuộc vận động xây dựng mô hình “Công dân học tập”… Hiện nay, thị trấn Sóc Sơn đang điều chỉnh quy ước, hương ước phù hợp với thực tiễn, phát huy hiệu quả đã đạt được. 

Nguồn: cand.com.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418