Chính sách bảo mật

Sinh trắc vân tay Infolife Vĩnh Phúc cam kết:

  • Bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
  • Không lưu trữ hình ảnh vân tay cá nhân khách hàng và không gửi hình ảnh vân tay tới bên thứ ba
  • Bảo mật kết quả báo cáo