chỉ dẫn cách đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn vẹn, rõ ràng nhất – Sinh trắc vân tay Infolife

trong năm này thí sinh đang học 12 khai triển đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trực tuyến trên khối hệ thống quản lý thi.
 
Thí sinh vào http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn đăng gia nhập bằng trương mục là số căn cước công dân hoặc minh chứng quần chúng hoặc mã số định danh được cơ quan công an cấp và mật khẩu đã được trường phổ thông cấp.
 
Thi sinh tự do khai triển đăng ký tham gia dự thi và đăng ký xét xác nhận tốt nghiệp (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký tham gia dự thi do Sở GD-ĐT quy định. sau khoản thời gian nộp phiếu ĐKDT sẽ được cấp trương mục và mật khẩu để đăng gia nhập vào khối hệ thống quản lý thi.

Thí sinh cần bảo mật thông tin trương mục và mật khẩu.Trong trường hợp quên trương mục và mật khẩu, học trò rất có thể liên hệ với nhà trường – nơi đăng ký tham gia dự thi để được cấp lại.
 
 chỉ dẫn đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp THPT như sau: 

 Mục SỞ GDĐT……… MÃ SỞ: Thí sinh đăng ký tại đơn vị đăng ký tham gia dự thi thuộc Sở GDĐT nào thì ghi tên Sở GDĐT vào vị trí trống, sau đó điền 2 chữ số biểu thị mã Sở GDĐT vào 2 ô trống tiếp theo, mã Sở GDĐT do Bộ GDĐT quy định.
 
Mục Số phiếu: Nơi tiếp nhận đăng ký tham gia dự thi ghi, thí sinh ko ghi mục này.

Mục 1, 2: Ghi theo chỉ dẫn trên Phiếu đăng ký tham gia dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (tại đây gọi tắt là Phiếu ĐKDT). 

Mục 3: a) Nơi sinh của thí sinh chỉ việc ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh/thành phố), nếu sinh ở quốc tế thí sinh chỉ việc ghi rõ tên quốc gia (theo tiếng Việt Nam). b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh. c) Quốc tịch quốc tế thì tương khắc ghi (X) vào ô sát bên.
 
Mục 4: so với CCCD hoặc CMND mẫu mới, ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương đồng; so với CMND mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, ba ô đầu để trống. 
 
Mục 5: Mã tỉnh/thành phố, mã huyện/quận và mã xã/phường chỉ so với các xã/phường thuộc Khu vực 1 sẽ do Bộ GD-ĐT quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký tham gia dự thi để ghi đúng mã tỉnh/thành phố, mã huyện/quận, mã xã/phường nơi thí sinh có nơi/hộ khẩu thường trú hiện tại vào các ô tương đồng ở bên phải. Thí sinh ko tồn tại nơi/hộ khẩu thường trú tại xã Khu vực 1 thì bỏ trống ô mã xã. sau khoản thời gian điền đủ các mã đơn vị hành chính vào các ô, thí sinh ghi rõ tên xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố vào trong dòng trống. so với thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng người chi tiêu và sử dụng hoặc khu vực có liên quan tới nơi thường trú/hộ khẩu thường trú, lời khuyên phải xác định thời gian có nơi thường trú/hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc trên 18 tháng ở xã đặc thù khó khăn, xã có thôn đặc thù khó khăn trong thời gian học THPT bằng phương pháp tương khắc ghi vào ô tương đồng.
 
 Mục 6: Ghi tên trường và liên hệ tới huyện/quận, tỉnh/thành phố của trường vào trong dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Sở GDĐT, nếu mã trường có một chữ số thì 2 ô trước tiên ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô trước tiên ghi số 0). so với thí sinh là công an, quân nhân được cử tham gia dự thi để xét tuyển ĐH, CĐSP thì ghi mã tỉnh/thành phố tương đồng với tỉnh nơi đóng quân và mã trường THPT là 900. so với thí sinh có thời gian học ở quốc tế thì các niên học ở quốc tế ghi mã tỉnh/thành phố tương đồng với tỉnh/thành phố theo nơi/hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và mã trường THPT là 800. Mục tên lớp: ghi rõ tên lớp 12 nơi học trò đang học (ví dụ 12A1, 12A2,…), so với thí sinh tự do ghi “TDO”.
 
Mục 7: Ghi rõ máy vi tính, email. so với thí sinh có yêu cầu điều chỉnh đăng ký xét tuyển tuyển sinh trực tuyến, cần đăng ký số máy vi tính di động của tôi để được cấp mật khẩu chi tiêu và sử dụng một lần (OTP) qua tin nhắn đảm bảo cho sự bảo mật khi đăng ký xét tuyển trực tuyến.
 
Mục 8: Thí sinh phải ghi rõ thông tin của người liên hệ: họ tên; số máy vi tính; liên hệ xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngách), xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố. liên hệ này đồng thời là liên hệ nhận Giấy báo trúng tuyển nếu thí sinh trúng tuyển.

Mục 9: Thí sinh có nguyện vọng lấy kết quả dự thi để xét tuyển sinh ĐH; CĐ ngành Giáo dục mầm non thì tương khắc ghi (X) vào ô sát bên.
 
Mục 10: Thí sinh buộc phải phải tương khắc ghi (X) vào 1 trong 2 ô để biểu thị rõ thí sinh vật học theo chương trình THPT hay chương trình GDTX cấp THPT.

Mục 11: so với thí sinh tự do phải tương khắc ghi (X) vào 1 trong 2 ô để phân biệt rõ là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT hay đã tốt nghiệp THPT (tính tới thời khắc dự thi).
 
Mục 12: Thí sinh đăng ký tham gia dự thi tại Hội đồng thi nào thì ghi tên Hội đồng thi và mã Hội đồng thi do Bộ GDĐT quy định vào vị trí tương đồng. 
 
Mục 13: học trò đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp ĐKDT tại trường đó. Các đối tượng người chi tiêu và sử dụng khác nộp ĐKDT tại các vị trí do Sở GDĐT quy định. Mã đơn vị ĐKDT ghi theo chỉ dẫn của nơi nhận ĐKDT.
 
Mục 14: so với thí sinh hiện đang là học trò lớp 12 (chưa tốt nghiệp THPT) phải đăng ký bài thi tại điểm a, thí sinh ko được phép chọn các môn thi thành phần ở điểm b. so với thí sinh tự do, tùy theo chỉ tiêu dự thi, tùy theo việc lựa chọn tổ hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ rất có thể chọn cả bài thi (tại điểm a) hoặc chỉ chọn một đôi môn thành phần (tại điểm b) cho tương thích. Thí sinh chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH). Thí sinh tự do chỉ được đăng ký môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. Trường hợp thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT có những bài thi/môn thi (để xét xác nhận tốt nghiệp THPT) năm vừa qua đủ ĐK bảo lưu, giả dụ muốn bảo lưu bài thi/môn thi nào thì phải ghi điểm bài thi/môn thi đó ở Mục 16. Tuy nhiên, thi sinh vẫn rất có thể chọn thi bài thi/môn thi thành phần (đã lời khuyên bảo lưu) để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ. so với thí sinh vật học theo chương trình GDTX rất có thể chọn bài thi Ngoại ngữ nếu có nguyện vọng chi tiêu và sử dụng môn Ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển sinh ĐH, CĐ.
 
Cách chọn bài thi/môn thi thành phần: Thí sinh đăng ký tham gia dự thi bài thi/môn thi thành phần nào thì tương khắc ghi (X) vào ô bài thi/môn thi thành phần tương đồng, riêng so với bài thi Ngoại ngữ thí sinh điền mã số tương đồng với ngôn từ rõ ràng như sau: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật; N7 – Tiếng Hàn. Thí sinh chỉ được chọn các môn thi thành phần trong một bài thi tổ hợp.
 
 
Mục 15: so với thí sinh có nguyện vọng miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ, cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ ĐK miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quy định của Bộ GDĐT so với loại chứng chỉ có ghi điểm thi (điểm toàn bài thi), thí sinh phải ghi điểm vào ô “Điểm thi”.
 
Ví dụ: Đăng ký miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét xác nhận tốt nghiệp THPT hoặc đăng ký để tuyển sinh: (Thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ ĐK theo quy định hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngũ để được miễn thi): TOEFL ITP Điểm thi (Nếu Chứng chỉ có điểm thi, thí sinh ghi điểm vào ỗ này): 450
 
Mục 16: Thí sinh đã dự thi THPT năm vừa qua, nếu có những bài thi/môn thi đủ ĐK bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu điểm của bài thi/môn thi nào thì ghi điểm bài thi/môn thi đó vào ô tương đồng (cảnh báo: so với bài thi tổ hợp, thí sinh được quyền bảo lưu kết quả của từng môn thi thành phần nếu đủ ĐK, để bảo lưu điểm toàn bài của bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi điểm của toàn bộ những môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó). so với những bài thi/môn thi được bảo lưu, thí sinh vẫn rất có thể đăng ký tham gia dự thi (bài thi hoặc môn thi thành phần) ở Mục 14 chỉ trong trường hợp có nguyện vọng chi tiêu và sử dụng kết quả thi xét tuyển sinh ĐH, CĐ
 
L-H

tìm hiểu thêm từ: việt nam net.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418