Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Phó chủ toạ Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển lực lượng lao động – Sinh trắc vân tay Infolife

Ngày 11/5/năm 2022, Phó Thủ tướng Phạm rạng đông đã ký ra quyết định số 574/QĐ-TTg về khởi tạo Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển lực lượng lao động nhiệm kỳ năm 2022 – 2026. ra quyết định có hiệu lực hiện hành kể từ thời điểm ngày ký.

Theo ra quyết định trên, chủ toạ Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Phó chủ toạ Hội đồng là Bộ trưởng Bộ GDandamp;ĐT Nguyễn Kim Sơn.  27 Ủy viên gồm:

thay mặt lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và technology, Bộ Y tế, Hội Khuyến học Việt Nam; chủ toạ Hội đồng trường, Hiệu trưởng một số trong mỗi trường ĐH;…

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển lực lượng lao động là tổ chức tư vấn, có vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

Tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo nhận xét, tổng kết về sự việc nghiệp thay đổi trong lĩnh vực giáo dục, tập huấn và phát triển lực lượng lao động; lãnh đạo khai triển các Luật Giáo dục, Luật Giáo dục ĐH, Luật Giáo dục công việc và nghề nghiệp, khuông cơ cấu tổ chức khối hệ thống giáo dục quốc dân, khuông trình độ chuyên môn giáo dục quốc gia, các chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục công việc và nghề nghiệp, các đề án lớn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có nội dung về thay đổi giáo dục và tập huấn.

nghiên cứu và phân tích, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc lãnh đạo, quản lý, ra quyết định các chính sách, giải pháp quan yếu để tiếp tục thay đổi cốt tử, vẹn tròn giáo dục và tập huấn, giáo dục công việc và nghề nghiệp và phát triển lực lượng lao động. nghiên cứu và phân tích, tư vấn, góp chủ ý về việc xây dựng và khai triển các cơ chế, chính sách, đề án quan yếu thuộc lĩnh vực giáo dục, tập huấn, giáo dục công việc và nghề nghiệp và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển lực lượng lao động sinh hoạt theo Quy chế sinh hoạt do Thủ tướng Chính phủ phát hành. Bộ Giáo dục và tập huấn là cơ quan túc trực của Hội đồng, tiến hành các nhiệm vụ quy định trong Quy chế hoạt đông của Hội đồng.

Hội đồng có cơ quan giúp việc là Văn phòng Hội đồng đặt tại Bộ GDandamp;ĐT do Bộ trưởng Bộ GDandamp;ĐT ra quyết định khởi tạo và phát hành quy chế tổ chức và sinh hoạt. Văn phòng Hội đồng có biên chế công chức thuộc Bộ GDandamp;ĐT, thao tác theo cơ chế chuyên trách, kiêm nhiệm hoặc biệt phái.

>>>>  XEM ra quyết định TẠI ĐÂYxem thêm từ: giaoducthoidai.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418