Bộ Giáo dục và huấn luyện và giảng dạy ra ‘tối hậu thư’ cho Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM – Sinh trắc vân tay Infolife

Ngày 13/5, Ban cán sự đảng Bộ GDvàamp;ĐT đã ra Kết luận tại đại hồi thao tác làm việc với tập thể lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ra 'tối hậu thư' cho Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - 1

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Trước đó, trong đại hồi thao tác làm việc với Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ngày 11/5, Ban cán sự đảng Bộ GDvàamp;ĐT đã lãnh đạo trường tiến hành các giải pháp cấp bách, quan yếu.

Trước tiên, Ban cán sự đảng Bộ GDvàamp;ĐT lãnh đạo tập thể lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phải tuân thủ, tiến hành nghiêm túc các lãnh đạo, chỉ dẫn của Ban cán sự đảng, Bộ GDvàamp;ĐT và Đảng ủy khối ĐH, CĐ TP.HCM; tiến hành dứt điểm Kết luận thanh tra của Bộ GDvàamp;ĐT (Kết luận 611/KL-BGDĐT, ngày 25/6/2021 Kết luận thanh tra về công việc tài chính tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM).

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM khẩn trương có giải pháp cấp bằng cho những người học đã đủ ĐK cấp bằng tốt nghiệp, đảm bảo đúng quy định và quyền hạn của người học; phụ trách trong việc để xảy ra tình trạng chậm cấp bằng cho những người học đã đủ ĐK.

Thư ký hội đồng trường thay mặt hội đồng trường tiến hành ngay việc ký thông tin trưng thu thông tin số 07/TB-HĐT ngày 16/3/2021 theo lãnh đạo của Bộ GDvàamp;ĐT và trên hạ tầng quyết nghị Hội đồng trường tại phiên họp ngày 13/4/năm 2022, hạn chót hoàn trả thành chậm nhất là ngày 17/5/năm 2022. 

Người phụ trách trường tiến hành các giấy tờ thủ tục cấp thiết để khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp so với TS Trương Thị thánh thiện, hạn chót hoàn trả thành trước ngày 30/5/năm 2022.

Hội đồng trường thống nhất giao quyền hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách có hạn chót 3 tới 6 tháng để xử lý các vấn đề cấp bách ở trong nhà trường và tiến hành các yêu cầu nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, hoàn trả thành trong tháng 5/năm 2022.

xem thêm từ: vtc.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418