Bộ GD&ĐT cùng Bộ Công an phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi THPT

[ad_1]

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và tuyển sinh Đại học, giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các tỉnh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục Đại học, giáo dục nghề nghiệp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho công tác tổ chức thi.

Về công tác ra đề thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bố trí lực lượng cảnh sát bảo vệ vòng ngoài khu vực cách ly triển khai công tác ra đề thi, cử cán bộ an ninh phối hợp với cán bộ bảo vệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp bảo vệ vòng trong khu vực ra đề thi; đồng thời bố trí lực lượng và phương tiện kỹ thuật để kiểm tra an ninh khu vực ra đề thi, trang thiết bị phục vụ công tác ra đề thi và cán bộ tham gia ra đề thi; có biện pháp bảo mật thông tin trong quá trình ra đề thi.

Về công tác in sao đề thi của các Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm an ninh, an toàn cho công tác in sao đề thi. Cụ thể, bố trí lực lượng bảo vệ ba vòng độc lập khu vực in sao đề thi; kiểm tra an ninh khu vực in sao đề thi, trang thiết bị phục vụ công tác in sao đề thi và cán bộ tham gia in sao đề thi; có biện pháp bảo mật thông tin trong quá trình in sao đề thi.

Về công tác vận chuyển đề thi, cử cán bộ an ninh cùng với cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia vận chuyển đề thi từ nơi ra đề thi của Bộ đến các Hội đồng thi để in sao đề thi. Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh bố trí lực lượng phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo để giám sát công tác vận chuyển đề thi từ địa điểm nhận đề thi về cơ sở in sao và từ địa điểm in sao đến các điểm thi.

Về công tác coi thi và chấm thi, Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và đề nghị của các Hội đồng thi, bố trí đủ lực lượng để tổ chức công tác bảo vệ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho các điểm thi và các địa điểm chấm thi, phúc khảo.

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục Đại học, giáo dục nghề nghiệp phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực hoặc tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, góp phần bảo đảm kỷ cương và công bằng trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và công tác tuyển sinh năm 2021.

Đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và đề nghị của các Hội đồng thi, bố trí đủ lực lượng để giữ gìn trật tự an toàn giao thông, kịp thời giải tỏa các ùn tắc giao thông tại các thành phố, thị xã, các địa phương có tổ chức thi.


[ad_2]
Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/bo-giao-duc-va-dao-tao-cung-bo-cong-an-phoi-hop-bao-dam-an-ninh-an-toan-cho-ky-thi-tot-nghiep-thpt-20210605210041730.htm

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418