Bế mạc Phiên họp thứ 10 của UBTV Quốc hội – Sinh trắc vân tay Infolife

Chiều 26/4, tận nơi Quốc hội, UBTV Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 10.

Bế mạc Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
chủ toạ Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. 

Phát biểu bế mạc, chủ toạ Quốc hội Vương Đình Huệ cho thấy thêm, tại phiên họp này, UBTV Quốc hội đã coi xét, cho chủ kiến vào 16 nội dung, Trong số đó có 14 nội dung sẵn sàng cho Kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XV và phát hành 2 quyết nghị thuộc thẩm quyền, coi xét thưa bẩm công việc dân nguyện của Quốc hội định kỳ hằng tháng.

Về công việc lập pháp, UBTV Quốc hội đã cho chủ kiến về 8 nội dung, Trong số đó có 5 dự án luật trình Quốc hội cho chủ kiến lần đầu; dự thảo quyết nghị của Quốc hội thử nghiệm một số trong mỗi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm năm 2022; thưa bẩm của Chính phủ về việc tổng kết tiến hành quyết nghị 42/2017/QH14 ngày 21/6/2014 của Quốc hội khóa XIV về thử nghiệm xử lý nợ xấu của rất nhiều tổ chức tín dụng.

Về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm năm 2022, UBTV Quốc hội cơ bản thống nhất với Reviews về tình hình khai triển tiến hành chương trình thời gian qua, các cựu tắc và dự kiến chương trình như thưa bẩm của Chính phủ và chủ kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật.

đồng thời, UBTV Quốc hội đã kịp thời phát hành quyết nghị số 19/năm 2022/UBTVQH15 để bổ sung update 2 nội dung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm năm 2022 để trình Quốc hội coi xét, ra quyết định tại Kỳ họp thứ 3. Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công việc lập pháp, UBTV Quốc hội yêu cầu các cơ quan nghiêm túc tiến hành Luật phát hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bế mạc Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
chủ toạ Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. 

UBTV Quốc hội yêu cầu Chính phủ dành nhiều thời gian ko chỉ là có thế cho công việc hoàn trả thiện thiết chế, cho chủ kiến kỹ lưỡng, thấu suốt những vấn đề quan yếu hoặc những vấn đề có nhiều chủ kiến ko giống nhau trước lúc trình UBTV Quốc hội và Quốc hội.

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tăng cường trách nhiệm kết hợp ngặt nghèo ngay từ trên đầu với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc sẵn sàng dự án và dự thảo, thể hiện rõ chính kiến trong trật tự thẩm tra, kiên quyết ko khuyến nghị trình những dự án, dự thảo ko đảm bảo trình tự, giấy tờ thủ tục và hồ sơ, tài liệu theo quy định. Nội dung được khuyến nghị đưa vào chương trình phải được phân tích, sẵn sàng kỹ lưỡng, Reviews tác động thâm thúy, viên mãn, đúng trật tự, quy định.

UBTV Quốc hội thống nhất bổ sung update dự thảo quyết nghị của Quốc hội thử nghiệm một số trong mỗi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm năm 2022 và trình Quốc hội coi xét, trải qua tại Kỳ họp thứ ba theo trật tự tại một kỳ họp.

Về năm dự án luật, gồm: Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực mái ấm gia đình (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung update một số trong mỗi điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), UBTV Quốc hội yêu cầu cơ quan biên soạn thảo tập trung tiến hành các Kết luận của  UBTV Quốc hội về từng dự án; cơ quan thẩm tra chủ trì, phối thích hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội hoàn trả thiện thưa bẩm thẩm tra chính thức.

Tổng thư ký Quốc hội kịp thời đôn đốc các cơ quan hoàn trả thiện hồ sơ, tài liệu, đảm bảo unique, tiến độ để gửi đại biểu Quốc hội đúng quy định của pháp luật.

Về thưa bẩm của Chính phủ tổng kết việc tiến hành quyết nghị số 42/2017/QH14, UBTV Quốc hội cơ bản tán thành thưa bẩm của Chính phủ tổng kết việc tiến hành quyết nghị 42/2017/QH14 về thử nghiệm xử lý nợ xấu của rất nhiều tổ chức tín dụng, tán thành cho phép kéo dãn dài thời gian tiến hành toàn bộ quyết nghị tới hết ngày 31/12/2023.

đồng thời, UBTV Quốc hội yêu cầu Chính phủ sớm xây dựng, trình Quốc hội coi xét, phát hành Luật Sửa đổi, bổ sung update Luật Các tổ chức tín dụng, Trong số đó có các quy định về xử lý nợ xấu, trong năm 2023.

Về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, UBTV Quốc hội thống nhất trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để tiến hành giám sát vô thượng trong năm 2023.

Chuyên đề một là “Việc huy động, quản lý, chi tiêu và sử dụng các nguồn lực phục vụ công việc phòng, chống dịch COVID-19; việc tiến hành chính sách, pháp luật về y tế cơ sở vật chất và y tế dự trữ.”

Chuyên đề 2 là “Việc khai triển tiến hành các quyết nghị của Quốc hội về các chương trình chỉ tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời đoạn 2021-2025, giảm nghèo vững chắc thời đoạn 2021-2025 và chương trình phát triển tài chính-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thời đoạn 2021-2030.”

Chuyên đề 3 là “Việc tiến hành quyết nghị số 88/2014/QH13 và quyết nghị số 51/2017/QH14 của Quốc hội về thay đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.” Chuyên đề 4 là “Việc tiến hành chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái hiện.” UBTV Quốc hội sẽ giám sát 2 chuyên đề còn lại.

Về thưa bẩm kết quả giám sát chuyên đề “Việc tiến hành chính sách, pháp luật về quy hoạch kể từ thời khắc Luật Quy hoạch có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành”, UBTV Quốc hội ghi nhận những kết quả hăng hái trong phát hành chính sách, pháp luật cũng như tổ chức tiến hành về công việc quy hoạch kể từ thời khắc Luật Quy hoạch mới có hiệu lực thực thi hiện hành.

Qua kết quả giám sát cho thấy, công việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đã được đẩy nhanh hơn, những bước đầu đi vào nền nếp. Tuy nhiên, những vướng mắc về quy định pháp luật và hạn chế trong thực thi đã tác động rất rộng lớn tới công việc lập quy hoạch, dẫn tới việc hoàn trả thành quy hoạch còn rất chậm, tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 chưa đạt được yêu cầu thực tiễn và yêu cầu tại quyết nghị 11 ngày 15/2/2018 của Chính phủ.

Về thưa bẩm kết quả giám sát chuyên đề “Việc tiến hành chính sách, pháp luật về công việc quy hoạch kể từ thời khắc Luật Quy hoạch có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành”, UBTV Quốc hội ghi nhận những kết quả hăng hái trong phát hành chính sách, pháp luật cũng như tổ chức tiến hành về công việc quy hoạch kể từ thời khắc Luật Quy hoạch mới có hiệu lực thực thi hiện hành.

Qua kết quả giám sát cho thấy công việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đã được đẩy nhanh hơn, những bước đầu đi vào nền nếp. Tuy nhiên, những vướng mắc về quy định pháp luật và hạn chế, chưa ổn trong thực thi đã tác động rất rộng lớn tới công việc lập quy hoạch, dẫn tới hiệu suất cao lập quy hoạch còn rất chậm, tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 chưa đạt được yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu của quyết nghị 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ.

UBTV Quốc hội giao Đoàn giám sát phân tích tiếp thu chủ kiến tại phiên họp, hoàn trả thiện thưa bẩm giám sát và dự thảo quyết nghị giám sát để trình Quốc hội giám sát vô thượng tại Kỳ họp thứ 3. Trong số đó, thưa bẩm phải nêu bật được những kết quả đạt được, hạn chế, chưa ổn thực tiễn và làm rõ cựu nhân, trách nhiệm, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thích hợp để tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn trong công việc quy hoạch hiện nay.

Về thưa bẩm của Chính phủ về quyết toán ngân sách quốc gia năm 2020, thưa bẩm tài chính quốc gia năm 2020, kết quả áp dụng tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống lãng phí năm 2021, UBTV Quốc hội yêu cầu Chính phủ, cơ quan thẩm tra, Kiểm toán quốc gia tiếp thu chủ kiến của UBTV Quốc hội, kết hợp để hoàn trả thiện các thưa bẩm và dự thảo quyết nghị trình Quốc hội coi xét, ra quyết định tại Kỳ họp thứ 3.

Về kết quả áp dụng tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống lãng phí năm 2021, UBTV Quốc hội nhận thấy, mặc dầu trong bối cảnh năm 2021 nhiều khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, tuy thế với quyết tâm cao, sát sao trong lãnh đạo, quản lý của Chính phủ, công việc áp dụng tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống lãng phí năm 2021 đã đạt nhiều kết quả hăng hái; ý thức tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống lãng phí từng bước được nâng lên; việc chi tiêu và sử dụng các nguồn lực của phòng nước và quần chúng được tiết kiệm ngân sách và chi phí và hiệu suất cao hơn.

Tuy nhiên, các lĩnh vực quan yếu vẫn tung ra tình trạng lãng phí và vi phạm, sơ sót ở các chừng độ ko giống nhau, đặc thù trong lĩnh vực quản lý tài chính và ngân sách quốc gia, đầu tư xây dựng cơ bản, tậu về công, quản lý đất đai, gia sản công, tài cựu, khoáng vật.

Bế mạc Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội -0
Ảnh TTXVN.

UBTV Quốc hội yêu cầu Chính phủ phân tích tiếp thu, hoàn trả thiện thưa bẩm, Trong số đó cần Note Reviews ví dụ hơn về những kết quả điển hình trổi đã đạt được cũng tương tự những hạn chế; soát nêu bật những việc làm được, chưa làm được theo các chỉ tiêu, chỉ tiêu của Chương trình tổng thể của Chính phủ về áp dụng tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống lãng phí trong năm 2021; bổ sung update thêm liên hệ các bộ, ngành địa phương, đơn vị tiến hành tốt và các bộ, ngành địa phương, đơn vị tiến hành chưa tốt theo 7 lĩnh vực áp dụng tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống lãng phí, gắn với trách nhiệm ví dụ của tập thể, cá nhân; bổ sung update số liệu, nêu rõ từng lĩnh vực phải có giải pháp thảm khốc để tiết kiệm ngân sách và chi phí, chống lãng phí.

Về công việc dân nguyện tháng 3/năm 2022 của Quốc hội, UBTV Quốc hội yêu cầu Ban Dân nguyện tiếp thu chủ kiến hoàn trả thiện thưa bẩm, đồng thời tiếp tục đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giả nhời hoàn trả toản đề xuất cử tri và chủ kiến của quần chúng; tham vấn khai triển các sinh hoạt của Đoàn giám sát chuyên đề về tiếp công dân, tự khắc phục và xử lý khiếu nại cáo giác theo đúng kế hoạch.

Các đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường sinh hoạt nắm thông tin, tình hình và tích lũy đề xuất của cử tri, quần chúng trên địa phận và tổng hợp hoàn trả toản và thưa bẩm dân nguyện hàng tháng.

Ủy ban quần chúng các tỉnh, thành phố thủ đô hà nội, TP.HCM, Bình Định, Đắc Nông, tỉnh đồng nai, thái hoà, Ninh Bình… khẩn trương coi xét tự khắc phục và xử lý một số trong mỗi khiếu nại cáo giác phức tạp kéo dãn dài có liên quan; lãnh đạo, kết hợp cơ quan tác dụng kết hợp xử lý vi phạm, ko để khiếu nại cáo giác phức tạp, tác động tới tình hình bình an trật tự an toàn và tin cậy xã hội.

UBTV Quốc hội đã trải qua quyết nghị về thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện Kiểm sát quần chúng vô thượng trên cơ sở vật chất yêu cầu của Viện trưởng Viện Kiểm sát quần chúng vô thượng theo quy định của pháp luật và đã phát hành quyết nghị.

UBTV Quốc hội cho chủ kiến về sẵn sàng cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; yêu cầu các cơ quan của Quốc hội tập trung cao độ, kết hợp ngặt nghèo với các cơ quan của Chính phủ, khẩn trương hoàn trả thiện hồ sơ, tài liệu, gửi tới các vị đại biểu Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội tiếp tục phối thích hợp với cơ quan hữu quan làm tốt công việc phòng, chống COVID-19, công việc thông tin truyền thông, công việc bình an trật tự và các ĐK đảm bảo cho kỳ họp được tổ chức theo như hình thức tập trung cả kỳ tận nơi Quốc hội.

Cùng ngày, UBTV Quốc hội cho chủ kiến về thưa bẩm quyết toán ngân sách quốc gia năm 2020 (Trong số đó có thưa bẩm kết quả xử lý nợ hằng năm theo quyết nghị số 94/2019/QH14); thưa bẩm tài chính quốc gia năm 2020.

tìm hiểu thêm từ: cand.com.vn

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0968.308.418