Bảng giá

Danh mụcNội dungThành tiền 
Sở trường hoạt động - Công việc và nghề nghiệpSở trường hoạt động xác định các sở thích và nhu cầu trong công việc, nhóm tính cách nghề nghiệp, nhu cầu học tập cũng như các linh vực hoạt động với sự phát triển nghề nghiệp tốt nhất có thể520.000Đăng ký ngay!
Thể thao - Sức khỏe - Sinh lý học- Khả năng vận động, kiến nghị về thể dục thể thao. Các loại thể thao khác nhau có kết quả tốt nhất có thể
- Đánh giá cơ bản các cơ quan chính và hệ thống cơ thể, xác định các nhóm nguy cơ, khả năng kiềm chế cảm xúc căng thẳng
- Các đặc tính di truyền và sự nhạy cảm với các bệnh di truyền của các hệ cơ thể chính
640.000Đăng ký ngay!
Thông tin tâm lý - Hệ thống giá trị - Thang bậc nhu cầu - Cấu trúc trí tuệ, khả năng nhận thức cái mới, cách thức hoàn thành mục tiêu, nhân cách học
- Các yếu tố giá trị thúc đẩy bạn nhất trong cuộc sống và công việc. Cách thức tương tác, đặc điểm phong cách quản lý, động lực và các giá trị bạn hướng tới trong cuộc đời, khám phá đặc điểm tính cách sẽ phản ánh trong phần này
640.000Đăng ký ngay!
Báo cáo Giải mã bản thân đầy đủTổng hợp đầy đủ các phần 3 mục phía trước1.800.000Đăng ký ngay!
Bản giải mã cặp đôi- Bản Giải mã cặp đôi: Đánh giá sự hòa hợp giữa 2 người về mức độ hòa hợp giao tiếp, kiểu suy nghĩ, biểu hiện, hành động, nhận thức.
- Đánh giá sự phù hợp là điều kiện tiên quyết giúp đạt được sự thấu hiểu và hài hòa trong mối quan hệ.
-Điều này thể hiện trong công việc cũng như trong hạnh phúc gia đình, cũng như sự phù hợp trong đội nhóm và cho ra kết quả tốt nhất
400.000Đăng ký ngay!